Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Koronaepidemian hillintään uudet linjaukset - tavoitteena vakauttaa yhteiskunta mahdollisimman avoimeksi 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2022 14.08
Tiedote 35/2022

Hallitus on antanut periaatepäätöksen koronanhoidon hybridistrategian uudistamisesta. Sen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö tekee valtioneuvoston puoltamana päätöksen koronaepidemian hillinnän strategisista linjauksista vuonna 2022. Samalla hallitus kumosi periaatepäätöksen hätäjarrun käyttöönotosta.

Uuden hybridistrategian tavoitteena vuonna 2022 on vakauttaa yhteiskunta mahdollisimman avoimeksi, tukea jälkihoitoa ja jälleenrakennusta sekä varautua globaalin pandemian jatkumiseen. 

Epidemiantorjunta perustuu jatkossa ensisijaisesti ihmisten omaehtoisen terveysturvallisen toimintatavan tukemiseen, tartuntojen vakavien seurausten ehkäisemiseen rokotuksin ja vain välttämättömiltä ja rajatuilta osin tilapäiseen sääntelyyn.

Koronaturvallisessa arkielämässä korostuvat kattavat rokotukset, kotitestauksen edistäminen ja selkeä kansalaisviestintä kunkin alueen tilanteesta ja toimista.

Alueelliset viranomaiset tekevät tarvittaessa päätöksiä torjuntatoimista 

Tarkoitus on luopua laajamittaisista toimista. Erityisesti riskiryhmien altistumis- ja tartuntarypäät rajataan tartuntatautilain mukaisin perustoimivaltuuksin paikallisten viranomaisten toimesta nopeasti, kohdennetusti ja tehokkaasti. Siten suojataan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia.

Mahdollisten rajoitusten on oltava mahdollisimman rajattuja niin kohteeltaan, sisällöltään, kestoltaan kuin alueeltaan, ja niiden tulisi kohdella eri aloja tartuntojen vaikeasti hallittavan leviämisen ja vakavien seuraamusten riskiin nähden mahdollisimman yhdenvertaisesti.

Päätöksenteossa otetaan edelleen huomioon lapsen edun ensisijaisuuden periaate. 

Pandemian jatkuessa on varauduttava siihen, että syntyy uusi virusmuunnos, joka kykenee väistämään rokotussuojaa ja aiheuttamaan merkittävän epidemian uudelleen pahenemisen myös Suomessa. Jos epidemiatilanne äkillisesti heikkenee, siihen on pystyttävä vastaamaan tarkoituksenmukaisin keinoin.

Uudet linjaukset tulevat voimaan sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä ja ovat voimassa toistaiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa alueiden viranomaisia erikseen strategisten linjausten toimeenpanossa.

Lisätietoja

osastopäällikkö Taneli Puumalainen
johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki
osastopäällikkö Satu Koskela
[email protected]

 
Sivun alkuun