Hyppää sisältöön

Arviomuistio lausunnoille: Tieliikenteen automaatio edellyttää lakimuutoksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.3.2024 11.28
Tiedote
Liikkeessä olevia autoja Helsingin Kalasatamassa auringon laskiessa.
Liikennettä Helsingissä. (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja arviomuistiosta, joka koskee tieliikenteen automaation edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia Suomessa. Arviomuistiosta voi antaa lausuntoja 17.5.2024 saakka.

Arviomuistio sisältää ehdotuksia lainsäädäntömuutoksiksi, joiden tarkoitus on mahdollistaa automaattisten ajoneuvojen käyttö yleisillä teillä Suomessa. Samalla säilytettäisiin liikenneturvallisuuden korkea taso. Arviomuistio sisältää alustavien lakiehdotusten päälinjaukset. Säädösvalmistelu jatkuu arviomuistiosta saadun palautteen avulla.

Tällä hetkellä EU:ssa tyyppihyväksyttyä automaattisella ajojärjestelmällä varustettua ajoneuvoa voi käyttää Suomessa yleisillä teillä. Ajoneuvolla on kuitenkin oltava kuljettaja, joka on vastuussa sen käyttäytymisestä liikenteessä.

Arviomuistion taustalla ovat muutokset Wienin kansainväliseen tieliikennesopimukseen. Muutokset mahdollistavat kansallisen sääntelyn automaattisten ajoneuvojen käytöstä yleisillä teillä.

Kuljettajan vastuisiin tarvitaan muutoksia

Ajoneuvon käyttöä liikenteessä koskevat säännöt tulisi uudistaa siten, että ajoneuvoa voi ajaa automaattinen ajojärjestelmä ADS ihmiskuljettajan asemasta. Keskeistä olisi kuljettajaan kohdistuvan seuraamusjärjestelmän muutos siten, että jatkossa seuraamukset kohdistuvat automaattisen ajojärjestelmän taustalla olevaan organisaatioon.

Arviomuistion ehdotusten lähtökohtana on liikenneturvallisuuden varmistaminen automaattisten ajojärjestelmien yleistyessä. Automaation avulla edistetään myös liikennejärjestelmän tehokkuutta ja kestävyyttä sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomen on tavoitteena olla liikenteen automaatio- ja digitalisaatiokehityksen edelläkävijöiden joukossa ja vaikuttaa aktiivisesti kansainvälisen sääntelyn kehitykseen. Esimerkiksi Suomen kokeilusääntely on mahdollistanut erilaiset automaatiokokeilut talviolosuhteissa, joukkoliikenteessä ja tutkimushankkeissa.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja arviomuistiosta voi antaa 17.5.2024 saakka. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lausuntokierroksella saadun palautteen avulla säädösvalmistelu jatkuu virkatyönä. Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle syysistuntokaudella 2025.

Lisätietoja

lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, kirsi.miettinen(at)gov.fi, p. 0295 342 570

erityisasiantuntija Atte Riihelä, atte.riihela(at)gov.fi, p. 0295 342 181