Hyppää sisältöön

Esteettömyysvisio julki – tavoitteena sujuva, turvallinen ja itsenäinen matkanteko kaikille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2023 10.28
Tiedote
.
Esteettömyysvisio. (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut liikennejärjestelmän esteettömyysvision. Visio määrittelee, millaista kehitystä liikennejärjestelmän esteettömyydessä ja saavutettavuudessa tavoitellaan koko Suomessa.

Visio pyrkii takaamaan jokaiselle sujuvan, turvallisen ja itsenäisen matkanteon, henkilökohtaisista rajoitteista riippumatta. Vision arvot ovat esteetön matkaketju, moniaistisuus, käyttäjäkokemus ja yhteistyö.

”Liikkuminen on jokaisen perusoikeus. Esteetön liikennejärjestelmä edistää vapaata liikkumista ihan kaikille, koko Suomessa. Hallitus edistää esteettömyyden toteutumista. Esimerkiksi takseja koskevassa lainsäädäntöhankkeessa huomioidaan eri asiakasryhmät ja tarkastellaan muun muassa kuljettajien koulutusvaatimuksia. Julkisesti järjestettyjä liikennepalveluita kehitetään yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.

Esteetön matkaketju sopii kaikille alusta loppuun

Matkaketju kattaa kaiken matkustamiseen liittyvän aina matkan suunnittelusta matkan päättymiseen asti. Matkaketjun osia ovat esimerkiksi lipun ostaminen, matkantekoon tarvittavan tiedon etsiminen ja siirtyminen pysäkille tai asemalle. 

Esteettömässä ja saavutettavassa matkaketjussa kaikki ketjun osat ovat kaikkien käytössä mahdollisista käyttäjän rajoitteista riippumatta. Jos esteettömyys tai saavutettavuus ei toteudu kaikissa matkaketjun osissa, voi matkan toteuttaminen muodostua mahdottomaksi.

Esteettömyys hyödyttää kaikkia käyttäjiä

Vision avainperiaate on, että esteettömyys ja saavutettavuus eivät ole muusta suunnittelusta erillisiä asioita, vaan ne tulisi huomioida kaikessa liikennesuunnittelussa. Suunnittelussa tulisi huomioida vähintään liikkumisesteisten, näkö- ja kuulovammaisten ja helppokäyttäjien tarpeet. 

Visio kannustaa liikennealan toimijoita ylittämään laissa määritellyt minimivaatimukset ja työskentelemään yhdessä muiden toimijoiden ja eri käyttäjäryhmien kanssa esteettömän matkaketjun luomiseksi.

Visio jakaa tavoitteet neljään osaan

1: Liikenneinfrastruktuuri

Liikenneinfrastruktuuri kattaa matkustamiseen tarvittavan fyysisen ympäristön, esimerkiksi laiturialueet, esteettömät reitit ja riittävän valaistuksen. 
 
Tavoitteena on rakentaa esteetöntä liikenneinfrastruktuuria, joka palvelee kaikkia kansalaisia. Infrastruktuurin hoidolla ja kunnossapidolla voidaan varmistaa esteettömyys ja turvallisuus myös vuodenajoista riippumatta. 

2: Liikkumispalvelut 

Liikkumispalvelut ovat matkustamiseen tarvittavia fyysisiä ja digitaalisia liikennepalveluita. Esimerkiksi matkustamista tukeva informaatio, erilaiset sovellukset ja palveluiden saatavuus ovat osa tätä kokonaisuutta. 

Vision mukaan uudet liikkumispalvelut sekä digitaaliset palvelut suunnitellaan esteettömiksi. Esteettömiksi suunnitellut joukkoliikenteen palvelut tukevat itsenäistä liikkumista. Joukkoliikenteen tilaajilla tulee olla tarvittava osaaminen esteettömien liikennepalveluiden tilaamisesta ja ymmärrystä erityisryhmiin kuuluvien ihmisten tarpeista.

3: Liikennevälineet

Esteettömät liikennevälineet ovat turvallisia kaikille käyttäjille. Tavoitteena on, että jokainen löytäisi itselleen sopivan paikan liikennevälineestä. Toimijoilla on oltava ymmärrystä erityisryhmiin kuuluvien ihmisten tarpeista ja kyky vastata niihin. Lisäksi kaikissa joukkoliikennevälineissä olisi tarjottava matkatietoa saavutettavassa muodossa ja moniaistisesti. 

4: Esteettömyystieto

Vision tavoitteena on tarjota matkustajille ajantasaista ja luotettavaa esteettömyystietoa liikenteen palveluista ja infrastruktuurista. Ajantasainen tieto mukautuu myös poikkeustilanteisiin. Palvelun esteettömyyttä koskeva tieto tulisi olla helposti löydettävää ja saavutettavaa. 

Visio on osa valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanoa ja edistää YK:n vammaisyleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa. 

Mitä seuraavaksi? 

Ministeriössä on vireillä useita liikennepalveluihin ja liikennejärjestelmään liittyviä säädösvalmistelu- ja politiikkahankkeita, joissa esteettömyysvision tavoitteita pyritään toteuttamaan osana ministeriön tavanomaista virkatyötä. Esteettömyysvisio yhdistetään myös Liikenne 12 -suunnitelman jatkotyöhön.

Vuosina 2024-2025 ministeriön on tarkoitus järjestää vision osa-alueisiin liittyviä keskustelutilaisuuksia keskeisille toimijoille ja järjestöille asennemuutoksen tueksi. Lisäksi toimijoita voidaan kannustaa löytämään yhteistyössä ja omassa toiminnassaan yli minimitason meneviä ratkaisuja.

Lisätietoja: 

ylitarkastaja Eveliina Uusitalo, eveliina.uusitalo(at)gov.fi, p. 0295 342 028

neuvotteleva virkamies Mikael Åkermarck, mikael.akermarck(at)gov.fi, p. 0295 342 396

yksikön johtaja Sini Wirén, sini.wiren(at)gov.fi, p. 0295 342 532