Hyppää sisältöön

Hallitus esittää tieliikenteen yleissopimuksen muutosten hyväksymistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 13.46
Tiedote
Liikkeessä olevia autoja Helsingin Kalasatamassa auringon laskiessa.
Liikennettä Kalasatamassa iltahämärässä. (Kuva: Shutterstock)

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen, jolla hyväksyttäisiin ja saatettaisiin voimaan tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutokset. Muutosten päätavoitteena on sovittaa kansainvälinen tieliikennesopimus yhteen voimassa olevien valaisinten E-sääntöjen kanssa.

Hallitus esittää, että eduskunta hyväksyisi YK:n alaisen Euroopan talouskomission (UNECE) tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutokset. Lisäksi hallitus esittää, että eduskunta hyväksyisi muutoksiin liittyvän varauman, joka koskee varoitusvalaisimia. Esitys sisältää lakiehdotuksen, jolla saatettaisiin sopimusmuutokset voimaan.

Tieliikennesopimuksen muutosten tarkoituksena on yhdenmukaistaa ajoneuvojen valaisimia ja merkinantolaitteita koskevien sopimusten määräykset. Muutokset johtuvat pääosin teknologian kehityksestä.

Hallitus esittää myös varaumaa sopimuskohtaan, jonka mukaan hälytysajoneuvot saavat käyttää sinistä tai punaista valaisinta. Punainen valo on perinteisesti liitetty pakolliseen pysähtymisteen, minkä vuoksi punaisen varoitusvalaisimen käyttöä ei nähdä Suomessa asianmukaisena.

Suomi on ratifioinut vuoden 1968 kansainvälisen tieliikennesopimuksen vuonna 1986. Sopimus on saatettu Suomessa voimaan tieliikennelailla. UNECE:n liikenneturvallisuustyöryhmä on valmistellut ajoneuvojen valaisimia ja merkinantolaitteita sekä niiden käyttöä koskevia sopimusmuutoksia vuodesta 2011. Muutokset hyväksyttiin maaliskuussa 2023.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen esityksestä käydään eduskunnan täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla.

Täysistunnon jälkeen esitystä käsitellään valiokunnassa, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Sopimusmuutokset tulee hyväksyä 9.8.2024 mennessä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Juuso Suomento, juuso.suomento(at)gov.fi, p. 050 347 7499

erityisasiantuntija Sofia Johansson, sofia.johansson(at)gov.fi, p. 050 573 7908