Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår att ändringarna i konventionen om vägtrafik godkänns

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2024 13.46 | Publicerad på svenska 18.4.2024 kl. 16.09
Pressmeddelande
Liikkeessä olevia autoja Helsingin Kalasatamassa auringon laskiessa.
Liikennettä Kalasatamassa iltahämärässä. (Kuva: Shutterstock)

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen genom vilken ändringarna i konventionen om vägtrafik ska godkännas och sättas i kraft. Det huvudsakliga syftet med ändringarna är att samordna den internationella konventionen om vägtrafik med gällande E-reglementen för strålkastare och lyktor.

Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna ändringarna till Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas (UNECE) konvention om vägtrafik. Dessutom föreslår regeringen att riksdagen godkänner den reservation som hänför sig till ändringarna och som gäller varningslyktor. Propositionen innehåller ett lagförslag genom vilket konventionsändringarna ska sättas i kraft.

Syftet med ändringsförslagen till vägtrafikkonventionen är att harmonisera bestämmelserna om fordonsstrålkastare, lyktor och anordningar. Ändringarna beror i huvudsak på den tekniska utvecklingen.

Regeringen föreslår också en reservation mot den konventionspunkt enligt vilken utryckningsfordon får använda blå eller röd lykta. Rött ljus har traditionellt förknippats med obligatoriskt stannande, och därför anses användningen av en röd varningslykta inte vara ändamålsenlig i Finland.

Finland ratificerade 1968 års internationella konvention om vägtrafik 1986. Konventionen har i Finland satts i kraft genom vägtrafiklagen. UNECE:s trafiksäkerhetsarbetsgrupp har berett avtalsändringarna som gäller fordons lyktor och signalanordningar samt användningen av dem sedan 2011. Ändringarna godkändes i mars 2023.

Vad händer härnäst?

Regeringspropositionen kommer att bli föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats.

Propositionen ska utskottsbehandlas efter plenum och när betänkandet är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Konventionsändringarna ska godkännas senast den 9 augusti 2024.

Mer information

Juuso Suomento, specialsakkunnig, juuso.suomento(a)gov.fi, tfn 050 347 7499

Sofia Johansson, överinspektör, sofia.johansson(a)gov.fi, tfn 050 573 7908