Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Nuoria osallistetaan lainvalmisteluun

Opetus- ja kulttuuriministeriö 13.10.2014 7.56
Tiedote -

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee nuorisolain uudistamista. Uudistaminen toteutetaan kahden hallituksen toimikauden aikana ja tavoitteena on, että uusi nuorisolaki tulisi voimaan vuoden 2016 alusta.

Ministeriö osallistaa laajasti nuoria ja nuorten kanssa toimivia keskustelemaan laista ja sitä kautta vaikuttamaan lainvalmistelun onnistumiseen. Tarkoituksena on saada aikaan laki, joka vastaa kohderyhmien tarpeisiin mahdollisimman hyvin, mutta myös valmistella laki avoimesti, läpinäkyvästi ja ihmisiä kuunnellen siten kuin Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelma edellyttää.

Osana lainvalmistelua ministeriö kerää nuorisoalan näkemyksiä lakiuudistuksen eri osa-alueista. Voimassa olevan lain mukaan valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämisohjelman (LANUKE). Ohjelma sisältää tavoitteet alle 29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi.

Osana uutta lainvalmistelutapaa opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää avoimella internet-kyselyllä mielipiteitä siitä, millainen kehittämisohjelma palvelisi parhaiten nuorten elinolojen parantamiseksi tehtävää työtä ja miten nuorisopolitiikan kehittämisohjelma tulisi kirjata uuteen nuorisolakiin. Kyselyn ohella lainvalmisteluun voi osallistua myös sosiaalisen median palveluissa, kuten Facebookissa ja Twitterissä.

Kysely avautuu tiistaina 14.10. ja siihen on mahdollista vastata vuoden 2014 loppuun asti. Kysely löytyy suomeksi ja ruotsiksi osoitteista:
https://www.webropolsurveys.com/S/FD4875E2231991C4.par (suomeksi)  
https://www.webropolsurveys.com/S/ECCC8B168F04E822.par (ruotsiksi)

Nuorisolain valmistelua varten asetettu työryhmä hyödyntää kyselyn avulla saatavaa tietoa valmistellessaan ehdotusta uudeksi nuorisolaiksi.

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, OKM, p. 0295 3 30080
Neuvotteleva virkamies Jaana Waldén, OKM, p. 0295 3 30339
Palaa sivun alkuun