Hyppää sisältöön

Suomen Akatemian hallitukseen, tieteellisiin toimikuntiin ja Akatemian yhteydessä toimivaan strategisen tutkimuksen neuvostoon nimetty jäsenet kaudelle 2025–2027

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2024 13.38
Tiedote

Valtioneuvosto on asettanut Suomen Akatemialle hallituksen ja tieteelliset toimikunnat sekä Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston toimikaudelle 1.1.2025–31.12.2027. Ehdokkaita luottamustoimielimiin kysyttiin tutkimusyhteisöltä. Päätös tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä.

Hallitus

Suomen Akatemian hallitus päättää Akatemian yleisistä toimintalinjoista ja tavoitteista opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovittujen tavoitteiden pohjalta.

Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin Helsingin yliopiston professori Kimmo Nuotio ja varapuheenjohtajaksi Itä-Suomen yliopiston professori Tiina Laatikainen. Hallituksen jäsenet ovat:

 • yksikönjohtaja, professori Anna-Stiina Heiskanen, Suomen ympäristökeskus
 • professori Petri Karonen, Jyväskylän yliopisto
 • professori Gary Marquis, Aalto-yliopisto
 • ohjelmajohtaja Jarkko Pellikka, Nokia Oyj
 • professori Susanna Välimäki, Helsingin yliopisto

Akatemian tieteelliset toimikunnat

Suomen Akatemialla on kolme tieteellistä toimikuntaa. Toimikunnat myöntävät rahoitusta tieteelliseen tutkimukseen, seuraavat rahoituksen vaikuttavuutta ja edistävät tutkimusta yhdessä Akatemian muiden toimielinten kanssa.

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta

Toimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin tutkimusprofessori Jarkko Niemi Luonnonvarakeskuksesta. Jäsenet ovat:

 • apulaisprofessori Christoffer Boström, Åbo Akademi
 • professori Vesa Hytönen, Tampereen yliopisto
 • professori Iiro Jääskeläinen, Aalto-yliopisto
 • professori Hannele Laivuori, Tampereen yliopisto
 • professori Kristina Mikkonen, Oulun yliopisto
 • professori Jouni Pykäläinen, Itä-Suomen yliopisto
 • professori Taina Rantanen, Jyväskylän yliopisto
 • professori Jaana Rysä, Itä-Suomen yliopisto
 • professori Tomi Taira, Helsingin yliopisto
 • professori Maija Tenkanen, Helsingin yliopisto

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta

Toimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin professori Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta. Jäsenet ovat:

 • professori Louis Clerc, Turun yliopisto
 • yliopettaja Katri Halonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • professori Jaakko Husa, Helsingin yliopisto
 • tutkimusprofessori Sakari Karvonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • professori Leena Kolehmainen, Helsingin yliopisto
 • apulaisprofessori Catharina von Koskull, Vaasan yliopisto
 • professori Markku Lehtimäki, Turun yliopisto
 • professori Kalle Pajunen, Tampereen yliopisto
 • professori Leena Rouhiainen, Taideyliopisto
 • professori Anniina Suominen, Aalto-yliopisto

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta

Toimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin professori Kalle-Antti Suominen Turun yliopistosta. Jäsenet ovat:

 • professori Johan Bobacka, Åbo Akademi
 • professori Esa Järvenpää, Oulun yliopisto
 • professori Sanna Kaasalainen, Maanmittauslaitos
 • tutkimusjohtaja Annakaisa Korja, Helsingin yliopisto
 • professori Minna Lanz, Tampereen yliopisto
 • professori Ulla Lassi, Oulun yliopisto
 • professori Harri Lipsanen, Aalto-yliopisto
 • professori Lauri Savioja, Aalto-yliopisto
 • professori Teemu Turunen-Saaresti, LUT-yliopisto
 • professori Annele Virtanen, Itä-Suomen yliopisto

Strategisen tutkimuksen neuvosto

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä. Tutkimuksen avulla etsitään konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin.

Neuvoston puheenjohtajaksi nimitettiin professori Mikael Fogelholm Helsingin yliopistosta. Jäsenet ovat:

 • tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos
 • tutkimusprofessori Anu Castaneda, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • projektijohtaja Kari Herlevi, Sitra
 • professori Pigga Keskitalo, Lapin yliopisto
 • johtaja Sammeli Liikkanen, Orion Pharma
 • professori Eva Pongrácz, Oulun yliopisto
 • TKI-yksikön johtaja Jussi Ronkainen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • vanhempi neuvonantaja Laura Solanko, Suomen Pankki

Lisätietoja

 • johtaja Erja Heikkinen, p. 0295 330 101
 • opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, p. 0295 330 247
 • opetusneuvos Laura Taajamaa, p.  0295 330 317