Hoppa till innehåll

Medlemmarna i Finlands Akademis styrelse och vetenskapliga forskningsråd samt i rådet för strategisk forskning i anslutning till Akademin har utnämnts för perioden 2025–2027

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2024 13.38 | Publicerad på svenska 6.6.2024 kl. 14.23
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt Finlands Akademis styrelse och vetenskapliga forskningsråd samt rådet för strategisk forskning som verkar i anslutning till Finlands Akademi för mandatperioden 1.1.2025–31.12.2027. Forskningssamfundet ombads nominera kandidater till förtroendeorganen. Beslutet fattades efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet.

Styrelsen

Styrelsen för Finlands Akademi beslutar om Akademins allmänna riktlinjer och mål utifrån de mål som överenskommits med undervisnings- och kulturministeriet.

Till ordförande för Finlands Akademis styrelse utsågs professor Kimmo Nuotio från Helsingfors universitet och till vice ordförande professor Tiina Laatikainen från Östra Finlands universitet. Styrelsemedlemmarna är:

 • professor Anna-Stiina Heiskanen, enhetsdirektör, Finlands miljöcentral
 • professor Petri Karonen, Jyväskylä universitet
 • professor Gary Marquis, Aalto-universitetet
 • programdirektör Jarkko Pellikka, Nokia Abp
 • professor Susanna Välimäki, Helsingfors universitet

Akademins vetenskapliga forskningsråd

Finlands Akademi har tre vetenskapliga forskningsråd. Forskningsråden beviljar finansiering för den vetenskapliga forskningen, följer upp finansieringens genomslagskraft och främjar forskningen tillsammans med Akademins andra organ.

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö

Till ordförande för forskningsrådet utsågs forskningsprofessor Jarkko Niemi från Naturresursinstitutet. Medlemmarna är:

 • biträdande professor Christoffer Boström, Åbo Akademi
 • professor Vesa Hytönen, Tammerfors universitet
 • professor Iiro Jääskeläinen, Aalto-universitetet
 • professor Hannele Laivuori, Tammerfors universitet
 • professor Kristina Mikkonen, Uleåborgs universitet
 • professor Jouni Pykäläinen, Östra Finlands universitet
 • professor Taina Rantanen, Jyväskylä universitet
 • professor Jaana Rysä, Östra Finlands universitet
 • professor Tomi Taira, Helsingfors universitet
 • professor Maija Tenkanen, Helsingfors universitet

Forskningsrådet för kultur och samhälle

Till ordförande för forskningsrådet utsågs professor Aini Linjakumpu från Lapplands universitet. Medlemmarna är:

 • professor Louis Clerc, Åbo universitet
 • överlärare Katri Halonen, Yrkeshögskolan Metropolia
 • professor Jaakko Husa, Helsingfors universitet
 • forskningsprofessor Sakari Karvonen, Institutet för hälsa och välfärd
 • professor Leena Kolehmainen, Helsingfors universitet
 • biträdande professor Catharina von Koskull, Vasa universitet
 • professor Markku Lehtimäki, Åbo universitet
 • professor Kalle Pajunen, Tammerfors universitet
 • professor Leena Rouhiainen, Konstuniversitetet
 • professor Anniina Suominen, Aalto-universitetet

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

Till ordförande för forskningsrådet utsågs professor Kalle-Antti Suominen från Åbo universitet. Medlemmarna är:

 • professor Johan Bobacka, Åbo Akademi
 • professor Esa Järvenpää, Uleåborgs universitet
 • professor Sanna Kaasalainen, Lantmäteriverket
 • forskningsdirektör Annakaisa Korja, Helsingfors universitet
 • professor Minna Lanz, Tammerfors universitet
 • professor Ulla Lassi, Uleåborgs universitet
 • professor Harri Lipsanen, Aalto-universitetet
 • professor Lauri Savioja, Aalto-universitetet
 • professor Teemu Turunen-Saaresti, LUT-universitetet
 • professor Annele Virtanen, Östra Finlands universitet

Rådet för strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning finansierar samhälleligt betydelsefull och genomslagskraftig forskning av hög kvalitet. Med hjälp av forskningen söker man konkreta lösningar på stora utmaningar som kräver ett tvärvetenskapligt grepp.

Till ordförande för rådet utsågs professor Mikael Fogelholm från Helsingfors universitet. Medlemmarna är:

 • forskningsprofessor Tuomo Alasoini, Arbetshälsoinstitutet
 • forskningsprofessor Anu Castaneda, Institutet för hälsa och välfärd
 • projektledare Kari Herlevi, Sitra
 • professor Pigga Keskitalo, Lapplands universitet
 • direktör Sammeli Liikkanen, Orion Pharma
 • professor Eva Pongrácz, Uleåborgs universitet
 • direktör för FoUI-enheten Jussi Ronkainen, Sydöstra Finlands yrkeshögskola
 • äldre rådgivare Laura Solanko, Finlands Bank

Mer information:

 • Erja Heikkinen, direktör, tfn 0295 330 101
 • Paavo-Petri Ahonen, undervisningsråd, tfn 0295 330 247
 • Laura Taajamaa, undervisningsråd, tfn  0295 330 317
Forskning Högskoleutbildning och forskning