Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin puhe Nuorisoalan Uuden politiikan julistuksen luovutustilaisuudessa Helsingissä 20.11.2019

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.11.2019 17.00 | Julkaistu suomeksi 28.2.2020 klo 14.45
Puhe

Hyvät kuulijat, bästa åhörare!

Suuri kiitos teille kaikille tästä julistuksesta. Olette nostaneet esiin erittäin tärkeitä asioita nuorten osallisuuteen ja demokratian kehittämiseen liittyen. Politiikan etääntyminen nuorten arjesta ja nuorten alhainen äänestysaktiivisuus ovat asioita, jotka vaativat ripeitä toimenpiteitä. Jaan myös teidän huolenne nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen eriytymisestä.

Ilokseni voin kuitenkin todeta, että vuoden 2018 Nuorisobarometri osoitti, että nuorten kiinnostus politiikkaan on noussut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana reilusta 40 prosentista yli 60 prosenttiin. Yhä useampi nuori on mielipidevaikut­taja ja ottaa kantaa omilla elämäntapaansa liittyvillä valinnoillaan. Tämä on todella hieno asia.

Det är inte heller så att det partipolitiska engagemanget bland ungdomar skulle ha minskat. I mitt eget parti, Svenska folkpartiet, har vi i de senaste fyra valen haft den största andelen unga kandidater av alla partier. Dessutom har Svensk Ungdoms medlemstal ökat med över hälften på tre år. Det här gör mig mycket glad och visar att det finns ett stort intresse av politiskt deltagande bland unga.

Suomalainen demokratia on tutkitusti maailman parasta. Joudumme kuitenkin koko ajan vastaamaan ympäristössä tapahtuvien muutosten asettamiin uusiin haasteisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi viimeisten vuosien aikana esille nousseet kyberuhat, desinformaation vaikutukset ja epädemokraattinen vaaleihin kohdistuva häirintä.

On hienoa, että kansalaisilla ja etenkin nuorilla on nykyään monia eri keinoja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Nämä uudet osallistumisen tavat haastavat perinteisen demokratian toimintatapoja ja laittavat meidät nykyiset päättäjät varpailleen. Yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa, ja siksi myös demokratiaa tulee jatkuvasti kehittää.

Många unga skriver under medborgarinitiativ och deltar i t.ex. demonstrationer för klimatet. Jag upplever inte att ungas intresse för politiken har minskat, men den kanske har ändrat form. Därför är jag också mycket glad att ni lyfter upp nya sätt att få unga att delta i politiken i er manifestation. Ni nämner till exempel att partier och deras ungdomsorganisationer ska synas mera i skolorna. Och att också kommunala förtroendevalda ska synas mera bland unga. Ni tycker det ska finnas mera demokratiuppfostran i skolorna. Att sättet som ungdomsfullmäktige fungerar ska förnyas. Att unga ska få vara med och påverka i tjänster som  berör dem. Ni nämner också att åldersgränsen för att skriva under medborgarinitiativ ska sänkas. Det är lätt att hålla med om många av era idéer.

Ilokseni voin siksi todeta, että olemme hallitusohjelmassa tunnistaneet monia näistä teidänkin esiin nostamistanne huolista ja kehittämistarpeista. Hallitusohjelma on mielestäni tässä suhteessa erittäin kunnianhimoinen ja sisältää lukuisia kirjauksia nuorten osallistumisen edistämiseksi ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseksi.

Oikeusministeriössä on parhaillaan käynnissä kansallisen demokratiaohjelman valmistelu. Demokratiaohjelman yhtenä päätavoitteena on edistää jokaisen yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Tarkoitus on muun muassa kehittää uusia osallistumisen tapoja sekä edistää valmistelun avoimuutta ja kansalaisten kuulemista. Tarkoitus on myös vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä sekä edistää demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta ja nuorten osallisuutta.

Nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi demokratiaohjelmassa on tarkoitus selvittää kansalaisaloitteen ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen ikärajan laskemista. Samalla arvioidaan tarpeet kansalaisaloitejärjestelmän kehittämiseksi myös muilta osin.

Tarkoitus on myös testata, kehittää ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä erityisesti nuorten kuulemisen edistämiseksi. Oikeusministeriön omia demokratiaverkkopalveluja kehitetään siten, että ne ovat esteettömiä ja saavutettavia. Lisäksi tarkoitus on kokeilla ja ottaa käyttöön muutamia uusia osallistumismuotoja, kuten kansalaisraateja, käyttäjädemokratiaa, osallistuvaa budjetointia, pop-up tilaisuuksia tai verkkovaltuustoja. On myös tarkoitus lisätä viranomaisten tietoisuutta nuorten osallistumiseen liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista ja menetelmistä niin valtion, maakuntien kuin kuntien tasolla.

Demokratiaohjelmalla on paljon yhtymäkohtia myös valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman. Käynnistetään tällä hallituskaudella hanke, jossa muun muassa tuetaan opetussuunnitelmien toimeenpanoa nuorten osallisuuden vahvistamiseksi ja laajennetaan hyväksi havaittuja käytäntöjä valtakunnallisesti.

Arvoisat nuoret,

Kiitän teitä konkreettisista ratkaisuehdotuksistanne nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi ja politiikan uudistamiseksi. Uuden politiikan julistuksenne ei olisi voinut osua parempaan ajankohtaan. Voin vakuuttaa, että tutustumme huolella ehdotuksiinne. Uskallan myös luvata, että monet esiin nostamistanne asioista tulevat näkymään kansallisen demokratiaohjelman toimenpiteissä. Jag vågar alltså lova att vi i demokratiprogrammet kommer att göra många av de saker som ni lyfter upp i er manifestation. Och för att demokratiprogrammet ska bli så bra som möjligt behöver vi också höra er unga.

Demokratiaohjelman toimenpiteiden konkretisointiin ja ohjelman ideointiin tarvitaan teitä nuoria. Järjestetään esimerkiksi avoimen kuulemistilaisuuden, ja demokratiaohjelmaluonnos on tarkoitus lähettää laajasti lausunnoille. Tarkoitus on selvittää erityisesti nuorten näkemyksiä ohjelmasta ainakin verkkokyselyllä ja mahdollisesti myös muutamilla keskustelutilaisuuksilla.

Hyvä kokousväki, bästa publik,

Lopuksi haluan vielä onnitella Allianssia nyt jo toisen kerran järjestetystä Politiikkaviikosta, joka kuulemani mukaan onnistui jälleen erinomaisesti!

Vielä kerran, kiitos Uuden politiikan julistuksesta. Jag vill återigen tacka er för manifestationen för ny politik.

Jag önskar er ett riktigt fint höstmöte! Toivotan teille hyvää syyskokousta!

 
Sivun alkuun