Hyppää sisältöön

Ei-julkiset rekrytoinnit mahdollistettaisiin jatkossa eräisiin suojelupoliisin, keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin tehtäviin 

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2022 15.11
Tiedote 122/2022
Kuva: Laura Kotila

Suojelupoliisin tietyt virat voitaisiin jatkossa täyttää ilman julkista rekrytointia, jos tehtävän luonne niin välttämättä edellyttää. Vastaavasti voitaisiin menetellä myös tiettyjen keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin virkojen rekrytoinneissa. Valtioneuvosto antoi 1.9. hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta.

Ei-julkinen menettely koskisi ainoastaan niitä suojelupoliisin virkoja, joissa olisi erityinen tarve suojata tehtävää ja sen hoitajan henkilöllisyyttä alusta lukien. Myös keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin virka tai virkasuhde, jossa tehtäviin kuuluu tietolähdetoiminta-, valeosto-, peitetoiminta- tai todistajansuojelutehtäviä, voitaisiin täyttää ilman julkista hakuprosessia, jos tehtävän luonne sitä välttämättä edellyttää.

Suojelupoliisin tiettyjen tehtävien hoitamista voidaan turvata ei-julkisella rekrytoinnilla

Suojelupoliisi muuttui 1.6.2019 voimaan tulleen siviilitiedustelulainsäädännön myötä entistä selkeämmin tiedustelu- ja turvallisuuspalveluksi. Sen vuoksi on tarve tarkistaa suojelupoliisin henkilöstön rekrytointiin liittyviä säännöksiä. Tiettyjä tehtäviä suorittavien virkamiesten rekrytointi ja virkatehtävien suorittaminen vaikeutuvat merkittävästi tai estyvät kokonaan, mikäli henkilöä koskeva tieto on julkinen.

Tehtävien ja toimintaympäristön muuttumisen takia suojelupoliisin henkilöstön toimintakykyä tehtäviensä hoitamiseksi tulee turvata eri keinoin, joista yksi on ei-julkisten rekrytointien mahdollistaminen. Muutoksilla varmistetaan tiedustelulainsäädännön tehokas ja asianmukainen soveltaminen.

Myös poliisin muuttunut toimintaympäristö aiheuttaa suojaustarpeen

Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Muun muassa keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin muuttunut toimintaympäristö, rikollisuuden kansainvälistyminen ja ammattimaistuminen ovat aiheuttaneet välttämättömän tarpeen suojata määriteltyihin tehtäviin rekrytoitavaa henkilöstöä, menetelmiä ja tietoja.

Pääsääntö virkojen täyttämisessä on julkinen hakumenettely

Rekrytointi ilman julkista hakumenettelyä on jo nyt mahdollista eräissä valtionhallinnon tehtävissä. Pääsääntö virkojen täyttämisessä on kuitenkin julkinen hakumenettely.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan alkuvuonna 2023.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Johanna Hakala, p. 0295 488 452, [email protected]