Hyppää sisältöön

Esitys säilöönoton ja maahantulokiellon sääntelyn tiukennuksista lausunnolle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2024 13.22
Tiedote

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle lakiluonnoksen, jolla tiukennettaisiin ulkomaalaislain säilöönottoa koskevia säännöksiä ja uudistettaisiin maahantulokiellon säännökset. Lisäksi lakiin lisättäisiin mahdollisuus peruuttaa oleskelulupa ja määrätä maahantulokielto Suomen ulkopuolella oleskelevalle ulkomaalaiselle turvallisuussyistä. Lausuntokierros päättyy 28.6.2024.

Esitysluonnoksessa ehdotetut muutokset perustuvat hallitusohjelman maahanmuuttopoliittisiin kirjauksiin. Tavoitteena on tehostaa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden maasta poistamista ja turvata nykyistä paremmin yleinen järjestys ja kansallinen turvallisuus. 

Esityksellä otettaisiin käyttöön EU:n paluudirektiivin mahdollistamat tiukennukset ja parhaat käytännöt, jotka tukevat hallituksen tavoitteita tiukentaa turvapaikkapolitiikkaa.

Säilössäpidon enimmäiskestoa pidennettäisiin 

Esityksen mukaan säilössäpidon enimmäiskesto pidennettäisiin 12 kuukaudesta 18 kuukauteen maasta poistamiseen liittyvissä tilanteissa. Lakiin lisättäisiin mahdollisuus pidentää säilössäpidon kestoa kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen, jos henkilö olisi vaaraksi yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai kansalliselle turvallisuudelle.

Esityksessä ehdotetaan myös, että lakiin lisättäisiin mahdollisuuksia ottaa henkilö säilöön yleisen järjestyksen turvaamiseksi. Laissa jo olevaa pakenemisen vaaran käsitettä täsmennettäisiin.

Maahantulokieltoa koskevat säännökset uudistettaisiin 

Maahantulokiellon määräämistä tehostettaisiin tilanteessa, jossa henkilölle ei ole annettu vapaaehtoisen paluun aikaa tai hän ei ole vapaaehtoisesti poistunut maasta annetun ajan kuluessa. 

Lakiin lisättäisiin mahdollisuus määrätä kolmannen maan kansalaiselle määräaikainen maahantulokielto enintään 15 vuodeksi. Tämä olisi yhdenmukaista EU:n kansalaisille määrättävän maahantulokiellon kanssa. Nykyisin laki mahdollistaa kolmannen maan kansalaiselle enintään viiden vuoden määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan maahantulokiellon. 

Esityksessä ehdotetaan, että oleskelulupa voitaisiin peruuttaa Suomen ulkopuolella olevalta ulkomaalaiselta ja määrätä maahantulokielto yleisen järjestyksen ja yleisen turvallisuuden tai kansallisen turvallisuuden vaarantamisen vuoksi kuulematta henkilöä Suomessa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja:
Jutta Gras, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 488 650, [email protected]
Emma Rimmanen, erityisasiantuntija, p. 0295 488 325, [email protected]
Joni Länsivuori, poliisitarkastaja, p. 0295 488 582, [email protected]

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio