Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston verkkosivusto uudistuu. Sivustolla saattaa olla toimimattomia linkkejä, tilapäisiä häiriöitä ja puutteita.

Maahantulon rajoituksia kiristetään 27.1.

Rajavartiolaitossisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.1.2021 20.20
Tiedote 5/21
Korona & päätökset.

Valtioneuvosto päätti 22. tammikuuta, että maahantulon rajoituksia kiristetään Suomessa. Uudet rajoitukset tulevat voimaan 27.1. ja ne ovat voimassa 25.2. asti. Muutoksilla pyritään vähentämään rajan yli saapuvaa liikennettä, jotta estettäisiin uusien koronavirusmuunnosten leviämistä. Suomen tautitilanne eroaa huomattavasti muista Schengen-maista, näin ollen matkustajien myötä syntyvä riski virusmuunnosten leviämiselle Suomessa on merkittävä.

Sisärajoilla sallitaan vain välttämätön työmatkaliikenne

Sisärajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja muiden Schengen-alueeseen kuuluvien maiden välistä liikennettä. 27.1. alkaen Suomi rajoittaa maahantuloa kaikista Schengen-maista. 

Sisärajan kautta saapuvassa työmatkaliikenteessä sallitaan vain välttämätön työmatkaliikenne Suomeen. Henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä.  Välttämättömäksi katsotaan yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä.  

Työ- ja elinkeinoministeriö ylläpitää listaa, jossa on määritetty nämä yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt. Listan mukainen kriittinen työtehtävä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita maahanpääsyä. Työnantajan tulee erillisellä lomakkeella perustella, miksi Suomeen tulevan työntekijän työtehtävä on kriittinen ja sellainen, että työsuoritus ei siedä viivästystä. Suomeen pyrkivä työntekijä esittää lomakkeen rajatarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi. 

Muutokset eivät vaikuttaisi Suomesta ulkomailla työssä käyviin. Karanteeni- ja testaussuositukset koskevat myös ulkomailla työssäkäyviä Suomen kansalaisia.

Maahan voi tulla välttämättömästä syystä

Maahantulo on edelleen sallittua terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstölle (mukaan lukien ensihoito) sekä vanhustenhuollon ammattihenkilöstölle työtehtävissään; tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstölle työtehtävissään, sekä viranomaisille välttämättömissä virkatehtävissä, diplomaateille, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstölle, sotilashenkilöstölle ja avustusjärjestöjen henkilöstölle työtehtävissään sekä kansainvälisiin neuvotteluihin osallistuvien valtioiden edustajille ja kansainvälisten järjestöjen työhön osallistuville henkilöille.

Ulkomaan kansalaisten maahantulo on sallittua myös välttämättömästä ja perustellusta syystä. Tällaisia ovat esimerkiksi ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajien maahantulo; säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla, kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa, omaisuusjärjestelyt Suomessa sekä ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen. 

Rajoitusten piirissä olevista Schengen-maista ja eräistä muista maista (rajoitusluokka 1) ulkomaan kansalaisen maahantulo on sallittua perhesyissä. Rajoitusluokassa 1 sukulaisuudeksi katsotaan puolisot (myös avopuoliso ja seurustelusuhde), lapset ja vanhemmat. Tähän kuuluvat myös appivanhemmat ja isovanhemmat. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi sisaruksia tai serkuksia ei ole enää mahdollista saapua tapaamaan sukulaissuhteen perusteella.

Rajoitusten piirissä olevista muista kolmansista maista (rajoitusluokka 2) maahantulo on mahdollista vain pakottavissa perheasioissa (esimerkiksi oman lapsen syntymä, lähiomaisen vakava sairastapaus, omat häät, seurustelusuhde). 

Opiskelu Suomessa on sallittu maahantulon syy rajoitusten piirissä olevista Schengen-maista ja eräistä muista maista (rajoitusluokka 1).

Maahantulo on yhä sallittua Suomen oleskeluluvalla matkustaville henkilöille, kansainvälistä suojelua tarvitseville tai muutoin humanitaarisista syistä matkustaville sekä pakottavissa henkilökohtaisissa syissä.

Tiettyjen erityisryhmien on mahdollista saapua maahan. Erityisryhmät kattavat esimerkiksi kulttuurin, urheilun tai elinkeinoelämän toimijat. Erityisryhmiä koskevat hakemukset lähetetään suoraan Rajavartiolaitokselle sähköpostilla ([email protected]). Kutsuva taho tekee hakemuksen.

Rajayhteisöön kuuluminen ei ole enää peruste maahantulolle

Aiempaa päätöstä muutetaan myös niin, että Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöön kuuluminen ei ole enää peruste maahantulolle. Käytännössä tämä koskee vain muita kuin Suomen kansalaisia. Suomen kansalaiset ja Suomessa asuvat voivat edelleen ylittää rajan perustuslain nojalla. 

Rajayhteisöjen asukkailla ei myöskään ole enää oikeutta ylittää rajaa muualta kuin rajanylityspaikkojen kautta. Tämä muutos koskee myös Suomen kansalaisia, joiden on jatkossa ylitettävä raja päätöksessä vahvistettujen rajanylityspaikkojen kautta.  Näin terveysviranomaisilla olisi mahdollisimman kattavat mahdollisuudet kohdistaa tarvittavia terveystoimia rajanylittäjiin. Rajoitukset eivät koske saamelaisten perustuslaillista oikeutta harjoittaa elinkeinoaan ja kulttuuriaan.

Ulkorajavalvonnan rajoitusten voimassaoloa jatketaan

Ulkorajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattomien kolmansien maiden välistä liikennettä. 7.1. tehdyn päätöksen voimassaoloa jatketaan 25.2. asti. Päätöstä muutetaan 27.1. alkaen niin, että ulkorajaliikenteen rajoitukset poistetaan Etelä-Korean asukkailta Etelä-Koreasta Suomeen saapuvassa liikenteessä. 

Lisäksi Imatran rajanylityspaikka suljetaan henkilöliikenteeltä. Tavaraliikenne jatkuu normaalisti. Lapissa länsi- ja pohjoisrajan rajanylityspaikkojen aukioloaikoihin voi tulla henkilöliikennettä koskevia muutoksia.

Maahantulon rajoitukset on jo aiemmin poistettu Vatikaanista Suomeen saapuvassa liikenteessä sekä Suomen ja Australian, Ruandan, Singaporen, Thaimaan ja Uuden-Seelannin välisessä liikenteessä näiden maiden asukkaiden osalta.

Hallitus suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille

Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella ja Suomessa asuvalla on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista. Matkalle lähtijän pitää itse varmistaa kohdemaan senhetkiset maahantulo- ja karanteenimääräykset.

Karanteeni- ja testaussuositukset tarkistettava ennen matkaa

Suomeen saapuvan matkustajan pitää ottaa huomioon Suomen karanteeni- ja testaussuositukset. Nämä terveysturvatoimet ohjeistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tietoa löytyy myös Finentry-palvelusta.

Rajavartiolaitos opastaa rajanylitysliikenteestä

Rajavartiolaitos neuvoo kansalaisia rajanylitysliikenteestä puhelimitse ja sähköpostitse. Palvelua on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi klo 8-16 välisenä aikana numerossa 0295 420 100. Neuvontaa on saatavilla myös viikonloppuna 23.1.-24.1.2021 klo 8-16.

Kysymyksiä voi myös lähettää sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

HUOM! Ohjeet päivitetään viranomaisten verkkosivuille 27.1. mennessä.

 
Sivun alkuun