Hyppää sisältöön

Hallitus päätti rajaliikenteen kiristämisestä

sisäministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.1.2021 20.24
Tiedote 41/2021
Hallituksen neuvottelu 22.1.2021

Hallitus päätti ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa 22. tammikuuta sekä rajaliikenteen että testaamis- ja karanteenisuositusten kiristämisestä.

Näillä toimilla pyritään torjumaan koronaepidemian kasvun kiihtyminen uudelleen sekä virusmuunnoksen leviäminen Suomessa. Yleistyessään uusi virusmuunnos voi aiheuttaa selvästi aiempaa nopeammin leviävän epidemian.

Sisä- ja ulkorajapäätösten kiristykset

Sisärajavalvontaa jatketaan 25. helmikuuta saakka. Maahantulo työssäkäynnin perusteella rajoitetaan vain välttämättömään. Sisärajoilla sallitaan työmatkaliikenteenä vain huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön työmatkaliikenne ja tiettyjä erikseen mainittuja erityisryhmiä. Maahantulo sallitaan asiaan liittyvällä työnantajan täyttämällä lomakkeella. 

Tiettyjen erityisryhmien on mahdollista saapua maahan. Erityisryhmät kattavat muun muassa kulttuurin, urheilun ja elinkeinoelämän. Elinkeinoelämän osalta tällaisia tehtäviä ovat erityisesti toimialan elpymisen, uuden kasvun, alueellisen talouden tai pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaamiseksi välttämättömät tehtävät.

Rajayhteisöihin kuuluvien asukkaiden erivapaudet lakkautetaan. Rajakuntien asukkaiden vapaa oikeus asioida naapurivaltion puolella lakkaa. Rajanylityksiin myös palaa karanteenisuositus.

Sukulaisen määritelmää tiukennetaan sisärajaliikenteessä (korjattu 27. tammikuuta). Jatkossa rajaus kattaa vain seuraavat perheenjäsenet: puoliso (myös avopuoliso ja seurustelusuhde), lapsi, vanhemmat, appivanhemmat ja isovanhemmat. 

Lisäksi Imatran rajanylityspaikka suljetaan henkilöliikenteeltä. Tavaraliikenne jatkuu normaalisti. Lapissa länsi- ja pohjoisrajan rajanylityspaikkojen aukioloaikoihin voi tulla henkilöliikennettä koskevia muutoksia.

Päätökset tulevat pääosin voimaan 27. tammikuuta klo 00.00.

Sisärajavalvonnan palauttaminen ei vaikuta perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaisella on oikeus saapua maahan ja poistua maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole rajoitettu.

Lisätietoja:
Rajavartiolaitoksen kansalaisneuvontapuhelin: 0295 410 100 (viikonloppuna 23.-24.1. klo 8-16, arkisin klo 8-16) sekä sähköpostitse: [email protected]

Tiedotetta korjattiin 27. tammikuuta. Sukulaisen määritelmää tiukennetaan vain sisärajaliikenteessä (ns. rajoitusluokka 1, Schengen-maat ja eräät muut maat). Ulkorajaliikenteessä rajoitus säilyy ennallaan (rajoitusluokka 2 esim. Venäjä): rajoitusten piirissä olevista muista kolmansista maista maahantulo on mahdollista vain pakottavissa perheasioissa (esim. oman lapsen syntymä, lähiomaisen vakava sairastapaus, omat häät, seurustelusuhde).