Hyppää sisältöön

Sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisohjelman tavoitteena elinvoimaiset sopimuspalokunnat

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 2.10.2020 14.11
Uutinen
Pelastajat neuvottelevat.

Sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisohjelma on valmistunut. Ohjelman missiona ovat vahvemmat sopimuspalokunnat ja sitä kautta vahvempi pelastustoimi. Kehittämisohjelma linjaa sopimuspalokuntatoiminnan kansalliset kehittämistarpeet ja niitä käsitellään yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa.

Kehittämisohjelmassa sopimuspalokuntatoiminnan toiminnallisiksi tavoitteiksi on määritelty sopimuspalokuntien toimintaedellytysten turvaaminen, työnantajavelvoitteiden selkiyttäminen, sopimushenkilöstön toimintaedellytysten kehittäminen sekä tilannekuva ja seuranta. Tavoitteena on, että sopimuspalokunnat ovat elinvoimaisia vielä kymmenien vuosien päästäkin.

Kehittämisohjelma on laadittu sisäministeriön johtamassa sopimuspalokuntatoiminnan kansallisessa yhteistoimintaryhmässä ja siitä sai antaa lausuntoja 10.6.-31.7.2020 välisenä aikana. Kehittämisohjelma ohjaa yhteistoimintaryhmän työtä sen toimikauden aikana. 

Hallitusohjelma linjaa sopimuspalokuntien toimintaedellytysten vahvistamisesta  

Sopimuspalokuntien toimintaedellytysten vahvistamisesta on linjattu hallitusohjelmassa. Hallitusohjelman mukaan sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä pelastuslaitosten kumppanina vahvistetaan tunnistaen myös niiden nykyiset ja tulevaisuuden haasteet sekä erityispiirteet. 

Sisäministeriö haluaa vahvistaa sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä laaja-alaisen yhteistyön keinoin sopimuspalokuntatoiminnan kansallisen yhteistoimintaryhmän kautta. Ryhmän tehtävänä on valmistuneen kehittämisohjelman lisäksi yhtenäistää lainsäädännön ja valtakunnallisten sopimusten tulkintoja. Ryhmä myös analysoi sopimuspalokuntajärjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia ja tekee esityksiä tarpeellisista kehityshankkeista eri toimijoille. 

Yhteistoimintaryhmässä ovat edustettuina aluehallintovirastot, Pelastusopisto, pelastuslaitokset, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Palopäällystöliitto, Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund ja Suomen Sopimuspalokuntien Liitto. 

Työryhmän toimikausi on 1.12.2019–31.12.2023.

Lisätietoja:
pelastusylitarkastaja Jari Lepistö, p. 0295 488 218, [email protected]