Hoppa till innehåll

Målet för utvecklingsprogrammet för avtalsbrandkårsverksamheten är livskraftiga avtalsbrandkårer

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2020 14.11
Nyhet
Räddare förhandlar.

Utvecklingsprogrammet för avtalsbrandkårsverksamheten har blivit klart. Det övergripande målet för programmet är starkare avtalsbrandkårer och därigenom ett starkare räddningsväsende. Utvecklingsprogrammet anger de nationella utvecklingsbehoven inom avtalsbrandkårsverksamheten och behandlar dem i samarbete med centrala aktörer inom branschen.

De operativa målen för avtalsbrandkårsverksamheten är enligt programmet att trygga avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar, skapa klarhet i arbetsgivarförpliktelserna, utveckla avtalspersonalens verksamhetsförutsättningar samt lägesbild och uppföljning. Målet är att avtalsbrandkårerna ska vara livskraftiga ännu om tiotals år.

Utvecklingsprogrammet har utarbetats i en nationell samarbetsgrupp för avtalsbrandkårernas verksamhet, som leds av inrikesministeriet. Utlåtanden om programmet fick lämnas under tiden 10.6–31.7.2020. Utvecklingsprogrammet styr samarbetsgruppens arbete under dess mandatperiod. 

Regeringsprogrammet drar upp riktlinjer för stärkande av avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar

I regeringsprogrammet anges riktlinjer för stärkande av avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar. Enligt regeringsprogrammet förstärks avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar som räddningsverkens partner, och deras nuvarande och framtida utmaningar och särdrag identifieras.

Inrikesministeriet vill stärka avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar med hjälp av omfattande samarbete genom den nationella samarbetsgruppen för avtalsbrandkårernas verksamhet. Utöver det färdiga utvecklingsprogrammet har gruppen till uppgift att förenhetliga tolkningen av lagstiftningen och av de riksomfattande avtalen. Gruppen analyserar också de starka och svaga sidorna i avtalsbrandkårssystemet och lägger fram förslag till behövliga utvecklingsprojekt för olika aktörer.

I samarbetsgruppen ingår företrädare för regionförvaltningsverken, Räddningsinstitutet, räddningsverken, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Finlands Brandbefälsförbund, Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund och Finlands avtalsbrandkårers förbund. 

Arbetsgruppens mandatperiod är 1.12.2019–31.12.2023.

Ytterligare information:
Jari Lepistö, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 218, [email protected]