Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Uusi laki rajoittaisi nykyistä enemmän kuluttajien pääsyä tiettyihin räjähteiden lähtöaineisiin

Sisäministeriö
26.11.2020 15.55
Tiedote 149/2020

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi. Uusi laki rajoittaisi nykyistä enemmän kuluttajien pääsyä tiettyihin räjähteiden lähtöaineisiin. 

Laissa annetaan kansalliset säädökset räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja sillä kumotaan räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annettu laki. Kansallisilla säädöksillä täydennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta.

Uusi laki vastaa pitkälti voimassa olevaa lakia mutta se sisältää tiettyjä EU-asetuksessa edellytettyjä tarkennuksia. Kuluttajat eivät voisi esimerkiksi enää ollenkaan hankkia joitain kloraatteja ja perkloraatteja tietyn pitoisina, mikä on mahdollista voimassa olevan asetuksen (vuodelta 2013) nojalla. Myös rikkihappo tietyn pitoisena tulee nyt luvanvaraiseksi.

Lakiesityksessä ehdotetaan myös, että luvanhakijan tausta tarkistettaisiin entistä tarkemmin. Tähän liittyvät säännökset lisättäisiin rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välillä annettuun lakiin sekä rikosrekisterilakiin.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2021, kun EU-asetuksen soveltaminen alkaa.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Hannele Taavila, 0295 488 568, [email protected] 

Sivun alkuun