Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto päätti Ukrainasta paenneiden tilapäisen suojelun kohderyhmästä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 7.3.2022 17.18
Tiedote 41/2022

Ukrainasta paenneiden auttamiseksi EU:ssa on otettu käyttöön tilapäisen suojelun direktiivi. Neuvoston päätös tuli voimaan 4.3. ja jätti jäsenmaille harkintavaltaa suojelun tarkan kohderyhmän määrittämiseen. Suomessa suojelua annetaan EU-tason päätöstä laajemmalle Ukrainasta paenneiden joukolle. Valtioneuvosto päätti asiasta 7.3.

Kaikissa jäsenmaissa tilapäistä suojelua saavat

  • Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
  • Ukrainassa kansainvälistä suojelua saaneet henkilöt ja heidän perheenjäsenensä
  • muut Ukrainassa pysyvästi asuneet, jotka eivät voi palata kotimaahansa.

Viimeisen ryhmän osalta jäsenmaat voivat valita tilapäisen suojelun ja vastaavan kansallisen lupakategorian välillä. Suomi valitsee tilapäisen suojelun.

Kaikkien ryhmien kohdalla edellytyksenä on, että henkilö on asunut Ukrainassa ja lähtenyt sieltä Venäjän suurhyökkäyksen alettua eli 24.2. tai sen jälkeen.

Suomessa tilapäistä suojelua annetaan lisäksi seuraaville henkilöille:

  • Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, jotka pakenivat Ukrainasta vähän ennen 24.2. eivätkä konfliktin seurauksena voi palata. Komissio on kehottanut jäsenmaita joustavuuteen näiden henkilöiden osalta.
  • Muut Suomessa jo oleskelevat tai Suomeen saapuneet Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä.
  • Ukrainassa laillisesti (muutenkin kuin pysyvästi) oleskelleet EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, jotka eivät voi palata kotimaahansa. Tämä ryhmä mainitaan jäsenmaille valinnaisena ryhmänä EU-tason päätöksessä.

Valtioneuvoston päätös tulee voimaan heti. Se on voimassa niin kauan kuin neuvoston EU-tasoinen päätös on voimassa eli 4.3.2023 saakka. Päätöstä suojelun antamisesta voidaan EU:ssa tarvittaessa pidentää 6 kuukauden jaksoissa, yhteensä enintään 3 vuoteen. Jos tilanne muuttuisi ja EU:ssa katsottaisiin, että Ukrainaan olisi mahdollista palata turvallisesti ja pysyvästi, suojelu voitaisiin myös neuvoston päätöksellä päättää lyhyemmässäkin ajassa.

Ohjeistusta tilapäisen suojelun hakemiseen laaditaan parhaillaan

Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa.

Kuten turvapaikanhakijoilla, tilapäistä suojelua saavilla on oikeus asua vastaanottokeskuksessa ja oikeus vastaanottokeskuksen järjestämiin palveluihin. He saavat esimerkiksi terveydenhuollon palveluita ja välttämättömiä sosiaalihuollon palveluita, ja heidän välttämätön toimeentulonsa turvataan. Halutessaan he voivat järjestää asumisensa myös itse. Tilapäistä suojelua saavilla on välittömästi oikeus tehdä työtä.  

Tilapäistä suojelua haetaan poliisilta tai rajaviranomaiselta, aivan kuten turvapaikkaakin. Sisäministeriö ja Maahanmuuttovirasto valmistelevat menettelyä, jolla tilapäistä suojelua käytännössä myönnetään. Maahanmuuttovirasto laatii ohjeistusta suojelun piiriin kuuluville.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Kukka Krüger, p. 0295 488 270, [email protected]