Hyppää sisältöön

Snäppet svalare – mot vintern genom att spara energi

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2022 14.30
Pressmeddelande
Snäppet svalare -logo på finska.

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat energisituationen i Europa. Energitillgången och energipriset påverkar varje finländares vardag. Därför lanserar Motiva, Energimyndigheten, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, miljöministeriet och Sitra en energisparkampanj under Energisparveckan i oktober.

Kampanjen Snäppet svalare uppmuntrar alla finländare att spara energi. Målet är att uppnå en betydande energibesparing. Även organisationer och sammanslutningar utmanas att delta och vidta sina egna energiåtgärder.

”I höst och i vinter behövs konkreta energisparåtgärder av alla − företag, sammanslutningar och individer. När varje finländare gör små förändringar i sin vardag är den sammanlagda effekten stor. Utöver medborgarkampanjen kommer jag att bjuda in företag till rundabordssamtal där man funderar över företagens konkreta åtaganden i höstens energispartalko”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Det lönar sig att börja spara energi redan nu. Kampanjen startar med full effekt den 10 oktober 2022 när vädret svalnar och uppvärmningssäsongen börjar.

Snäppet svalare – ta det helt coolt

I kampanjen uppmuntras finländare att justera sin energiförbrukning nedåt med en grad. Det innebär vardagliga handlingar för att spara energi, såsom el och bränslen. Sådana handlingar är till exempel lägre körhastighet i trafiken, lägre rumstemperatur eller att spara varmvatten.

Syftet med kampanjen är att få minst 75 procent av finländarna att spara energi. Målet på längre sikt är en permanent lägre energiförbrukning och sänkning av effekttopparna för el.

Många goda skäl att spara energi

Energipriset stiger ytterligare under hösten och vintern. Genom att spara energi kan man påverka storleken på den egna el- och bensinräkningen. Betydelsen av också de allra minsta energisparåtgärderna mångdubblas när vi gör dem tillsammans. Ur klimatsynpunkt är det nödvändigt att spara energi och förbättra energieffektiviteten.

Mer information:
Kati Laakso, kommunikationsdirektör, Motiva, tfn 09 612 250 23
Matti Hirvola, kommunikationsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7052
Juhani Tirkkonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2140 (energieffektivitet och energisparande)
Petteri Kuuva, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4819 (energisituationen)

Heikki Väisänen, direktör (energieffektivitet), Energimyndigheten, tfn 029 505 0120
Jussi Salmi, kommunikationsdirektör, miljöministeriet, tfn 029 525 0263
Jyri Rantala, biträdande kommunikationsdirektör, SRK, tfn 029 516 0622
Tuuli Hietaniemi, ledande expert, Sitra, tfn 029 461 8411