Hyppää sisältöön

EU:n tekoälyasetuksen kansallinen toimeenpano käynnistynyt

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2024 13.53
Tiedote

EU:n tekoälyasetuksen kansallista toimeenpanoa valmisteleva työryhmä on käynnistänyt työnsä. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että EU:n alueella markkinoille tuotavat ja käyttöönotettavat tekoälyjärjestelmät eivät vaaranna ihmisten terveyttä, turvallisuutta tai perusoikeuksia.

Asetus säätelee tekoälyjärjestelmiä niiden aiheuttamien riskien perusteella. Erittäin haitalliset tekoälyn käyttötavat kielletään ja tietyille korkeariskiseksi luokiteltaville tekoälyjärjestelmille asetetaan tiukennettuja vaatimuksia.

Työryhmän tehtävänä on arvioida, mitä kansallista lainsäädäntöä tekoälyasetus edellyttää sekä valmistella ehdotus tekoälyasetuksen kansallista täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi. Työryhmä arvioi tapahtuuko tämä yhdellä vai useammalla hallituksen esityksellä. Työryhmän tehtäviin kuuluu myös mm. tekoälyn sääntelyn testiympäristöt (ns. hiekkalaatikot). Työryhmässä on edustettuna asian kannalta keskeiset ministeriöt ja sen puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntöjohtaja Sami Kivivasara. 

Asetuksen odotetaan tulevan voimaan kesä- tai heinäkuussa 2024. Asetus pannaan täytäntöön vaiheittain eri siirtymäaikojen mukaisesti ja se sisältää eri määräaikoja jäsenvaltioille. Mm. perusoikeuksia suojelevien viranomaisten nimeämisen tulee tapahtua kolme kuukautta ja toimivaltaisten viranomaisten nimeämisen 12 kuukautta asetuksen voimaantulosta. Ellei muuta ole säädetty, asetuksen soveltaminen alkaa 24 kuukautta voimaantulon jälkeen.

Työryhmän toimikausi on 29.4.2024-30.6.2026.

Lisätiedot: 
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöjohtaja Sami Kivivasara, TEM, p. 029 504 7343
erityisasiantuntija Lasse Laitinen, TEM, p. 029 504 7162