Hyppää sisältöön

Hallituksen toimenpideohjelma tukee ukrainalaisten työllistymistä ja asettautumista Suomessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2024 10.43
Tiedote

Työllisyyden ja yrittäjyyden ministeriryhmä hyväksyi 14.6.2024 toimenpideohjelman Ukrainasta paenneiden auttamiseksi. Hallitusohjelman mukaisesti tarkoituksena on tukea ukrainalaisia työmarkkinoille pääsemisessä ja suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisessa.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022 noin 68 500 henkilöä on hakenut Suomessa tilapäistä suojelua. Heistä noin 43 000 on jäänyt Suomeen. Hallituksen toimenpideohjelma sisältää 30 toimenpidettä, joilla tähdätään ukrainalaisten työllistymisen edistämiseen. 

”On hienoa, että useat Suomeen saapuneet ukrainalaiset ovat työllistyneet. Samaan aikaan meillä on myös paljon työmarkkinoille haluavia ukrainalaisia. Tällä toimenpideohjelmalla tuemme heidän mahdollisuuksiaan löytää oma paikkansa suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa” työministeri Arto Satonen sanoo.

Suomeen saapuneista ukrainalaisista noin 70 prosenttia eli noin 30 000 on työikäisiä. Huhtikuussa 2024 ukrainalaisista palkansaajina oli 7 200 ja työttöminä työnhakijoina 11 900.

Ukrainalaisten työllistymistä Suomessa vaikeuttavat muun muassa heikko suomen, ruotsin tai englannin kielen taito, ammatin tai koulutuksen yhteensopimattomuus ja koulutuksen puutteet. Työllistymistä nopeutetaan muun muassa työllisyyspalveluiden ja työnantajien yhteistyöllä, urapalveluilla sekä kieli- ja kotoutumiskoulutuksilla. Ukrainalaiset saavat jatkossa yhä enemmän tietoa omalla kielellään työnhausta ja työelämästä. Samalla lisätään ukrainalaisten tutkintojen tunnistamisia ja tunnustamisia sekä tietoa opiskelumahdollisuuksista.

Lisärahoitusta kuntiin siirtyneiden ukrainalaisten toimintaan

Kotikunnan saaneet ukrainalaiset siirtyvät vastaanottopalveluista kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden sekä oppivelvollisuuden piiriin. Kotikuntaa voi hakea vapaaehtoisesti, kun Suomessa on oleskellut yli vuoden.

Ukrainalaisten siirtymistä vastaanottokeskuksista kuntiin tuetaan, jotta ukrainalaiset pääsevät paremmin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Kunnille ja hyvinvointialueille on tarkoitus myöntää lisärahoitusta kotikunnan saaneiden ukrainalaisten työllistymiseen, kotoutumiseen ja osallisuutta tukeviin palveluihin ja toimintaan. Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa valtionavustushaun vielä vuoden 2024 aikana.

Ukrainalaisten asumisen järjestämistä tuetaan kuntien tai kuntayhtymien asumisneuvonnalla. Tietoa mielenterveydestä jaetaan laajemmin ja mielenterveystukea sekä -hoitoa omalla kielellä lisätään. Kotikunnan saaneiden ukrainalaisten pääsyä sosiaali- ja terveyspalveluihin vahvistetaan. 

Tietoa työelämän säännöistä tarjotaan ukrainalaisten omalla kielellä

Suomalaisilla työmarkkinoilla on ilmennyt tilapäistä suojelua saavien hyväksikäyttöä. Toimenpideohjelman mukaisesti ukrainankielistä tiedostusmateriaalia suomalaisten työmarkkinoiden pelisäännöistä markkinoidaan vastaanottokeskuksissa, TE-toimistoissa ja muissa ukrainalaisten käyttämissä palvelupisteissä. Viranomaiset vaihtavat tietoa ja neuvovat hyväksikäytön kohteeksi joutuneita asian eteenpäin viemisessä.

Toimenpiteet toteutetaan vuosien 2024–2027 aikana. Ohjelman on valmistellut työ- ja elinkeinoministeriön asettama virkamiestyöryhmä. Osa toimenpiteistä edellyttää vielä rahoituksen varmistumista lisätalousarviossa tai hankerahoituksena.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Veera Svahn, p. 0295 047 321 (kysymykset työministerille)
erityisasiantuntija Susanna Piepponen, TEM, p. 0295 047 990