Hyppää sisältöön

Hallitus hyväksyi periaatepäätöksen vedystä - Suomella edellytykset valmistaa 10 prosenttia EU:n vihreästä vedystä 2030

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.2.2023 13.53
Tiedote
Vetysäiliöt

Hallitus hyväksyi 9.2.2023 periaatepäätöksen vedystä. Periaatepäätöksessä hallitus kuvaa Suomen vetyyn asettamia tavoitteita ja toimia, joilla tavoitteita edistetään. Suomi tavoittelee Euroopan johtavaa asemaa vetytaloudessa läpi koko arvoketjun. Suomella on edellytykset tuottaa vähintään kymmenen prosenttia EU:n päästöttömästä vedystä vuonna 2030.

”Vety on tällä hetkellä merkittävin teollisuuden murroksen veturi, niin Suomessa kuin maailmalla. Nyt paalutettu tavoite asettaa Suomen vetytalouden maailmankartalle ja tuo selkänojaa suomalaisille vetyalan toimijoille ja investoinneille. Haluamme valmistaa vetyä ja sähköpolttoaineita ennen kaikkea kotimaisen teollisuuden, liikenteen ja energiajärjestelmän tarpeisiin. Vety tukee myös teollisuuden uudistumista ja korkean jalostusarvon vientiliiketoiminnan kasvua”, elinkeinoministeri Mika Lintilä toteaa. 

Suuren mittakaavan vedyntuotanto edellyttää runsasta kilpailukykyisen puhtaan sähkön saatavuutta. Uutta tuulivoimakapasiteettia on valmisteilla moninkertaisesti Suomen tämänhetkiseen kasvutarpeeseen verrattuna.

”Puhdas, toimitusvarma ja edullinen sähkö on Suomen valtti vetytaloudessa. Kasvava sähköntuotanto tarkoittaa myös uusia siirtolinjoja, joiden rakentamisessa maanomistajien oikeudenmukainen kohtelu on erittäin tärkeää”, Lintilä sanoo.

Suomen kilpailuetuja ovat toimintaympäristön ennakoitavuus, lupamenettelyjen sujuvuus ja maankäytön suunnittelu. Investointien käynnistyminen edellyttää myönteistä toimintaympäristöä, investointeja tukevaa säätelyä ja taloudellisia kannustimia.

Vetytalouden eteneminen tarkoittaa lisäksi kasvavasta osaavan työvoiman tarpeesta huolehtimista. Myös turvallisuuden varmistaminen on kiinteä osa uusien vetyteknologioiden kehittämistä ja käyttöä. 

Periaatepäätöksen taustalla on hallituksen budjettiriihessä syksyllä 2021 tekemä linjaus, jonka mukaan valmisteilla olleen ilmasto- ja energiastrategian osana laaditaan kansallinen vetystrategia ja sen pohjalta valtioneuvoston periaatepäätös. Periaatepäätös tukee myös käynnissä olevaa yritysten muodostaman vetyklusterin strategiatyötä.

Lisätiedot: 
johtava asiantuntija Jyrki Alkio, TEM, p. 0295 047 103
teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, TEM, p. 0295 063 732
elinkeinoministerin erityisavustaja Hannes Torppa, p. 0295 047 405