Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitus tavoittelee luoville aloille talouskasvua ja lisää työpaikkoja – tiekartta ja ohjausryhmä tukemaan työtä

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2020 14.01
Tiedote

Uuden tiekartan tavoitteena on, että luovat alat ovat aiempaa paremmin osana kestävää talouskasvua. Tällä hetkellä luovat alat muodostavat Suomessa alle neljä prosenttia bruttokansantuotteesta. Tavoitteena on päästä lähemmäksi seitsemän prosentin EU-keskiarvoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttivat alkuvuodesta yhdessä alan toimijoiden kanssa tiekarttaprosessin ja ovat nyt asettaneet sen toimeenpanolle ohjausryhmän. Hallituksen tavoitteena on lisätä luovien alojen työpaikkoja, kasvattaa luovan alan osuutta kansantaloudesta ja parantaa edellytyksiä työskentelylle. Tiekartassa hahmotetaan, miten nämä tavoitteet viedään käytäntöön.

– Luovat alat ja luovan talouden toiminta ovat digitalisaation ja työn murroksen eturintamassa. Niiden potentiaalia ei kuitenkaan ole Suomessa toistaiseksi saatu hyödynnettyä täysimääräisesti. Tarvitsemme kasvun vauhdittamisen täsmätoimia sekä nykyistä selvästi aktiivisempaa monialaista yhteistyötä, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Uskon, että määrätietoisilla toimilla luovia aloja voidaan vahvistaa ja siten lisätä työllisyyttä ja tuottavuutta, myös muilla toimialoilla. Lisäksi luovien alojen kulttuurituotteet ja -palvelut parantavat tutkitusti ihmisten hyvinvointia ja yhteen kuuluvuuden tunnetta. Kyse on siis kestävään kasvuun ja uudistumiseen panostamisesta, korostaa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Luovien alojen yritysten osaamista halutaan vahvistaa

Tiekartalla halutaan tukea luovien alojen yritysten kasvua. Monilla luovien alojen osaamisalueilla tarvitaan uusia ammattilaisia. Kaikkiin yrityksiin tarvitaan lisää IPR-osaamista, ja palveluiden myymisessä muun muassa julkisen sektorin hankintaosaaminen on tärkeää. Myös datan ja analytiikan osaaminen kaipaa vahvistusta.

Tiekartan käytännön toimenpiteet jakautuvat viiden pääotsikon alle, jotka ovat seuraavat:

 • Ekosysteemien ja verkostojen tunnistaminen ja arvoketjumuutokset
 • Erilaiset osaamispuutteet
 • Yrityksille suunnatut kehittämispalvelut
 • Kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyvät toimenpiteet
 • Arviointimenetelmät ja mittarit

Ohjausryhmä johtaa tiekartan toimeenpanoa

Ohjausryhmän tehtävä on ohjata ja seurata tiekartan toimenpiteiden etenemistä ja toteutusta. Ohjausryhmässä on laaja edustus viranomaisista ja luovan alan toimijoista. Ohjausryhmän toimikausi on 30.4.2023 saakka.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Hanna Kosonen ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Ilona Lundström.

Luovan talouden tiekartan ohjausryhmän jäsenet:

 • Riitta Kaivosoja, ylijohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kimmo Aulake, neuvotteleva virkamies, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Sampsa Nissinen, teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Petra Tarjanne, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Teija Lahti-Nuuttila, johtaja, Business Finland
 • Ilkka Rahkonen, ohjelmajohtaja, Business Tampere
 • Pekka Timonen, kaupunginjohtaja, Lahti
 • Timo Ollila, rahoitusjohtaja, Itä-Suomen ELY
 • Petteri Ikonen, innovaatiojohtaja, Xamk
 • Anna Valtonen, professori, Aalto Yliopisto
 • Kaisa Rönkkö, johtaja, Music Finland
 • Teemu Kalliala, johtaja, Apfi ry
 • Ilari Kuittinen, toimitusjohtaja, Housemarque Oy
 • Risto Lähdesmäki, toimitusjohtaja, Idean Oy

Suomessa luoviin aloihin luetaan kymmenestä viiteentoista alaa aina taiteen ja kulttuurin ytimestä syntyvästä liiketoiminnasta luovuutta muilla toimialoilla hyödyntäviin tuotteisiin, palveluihin tai toimintamalleihin. Liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta yritystoiminta on jaettu kolmeen ryhmään, jotka ovat monistettavat sisällöt ja tuotteet, luova osaaminen palveluna sekä elämykset ja elämykselliset ympäristöt kuten tapahtumat, taide- ja kulttuuripalvelut.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, p. 029 504 7213
neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne, p. 029 506 3691

Annika Saarikko Mika Lintilä
 
Sivun alkuun