Hyppää sisältöön

Hankintalain muutosten valmistelu käyntiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.3.2024 12.04
Tiedote
Kuvassa on hyllyjä ja isoja laatikoita täynnä oleva varasto, jossa varastotyöntekijä tarkkailee tabletilta nostorobotin työtä.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on ryhtynyt valmistelemaan hankintalainsäädännön muutoksia, jotka perustuvat hallitusohjelman kirjauksiin. Työryhmän toimikausi jatkuu marraskuun 2024 loppuun asti. Tavoitteena on, että hallituksen esitys hankintalain uudistamiseksi annettaisiin eduskunnalle jo vuoden 2025 kevätistuntokaudella.

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus muutoksista lakiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Samalla se tekee muutosehdotukset myös erityisalojen hankintalakiin (laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista). Tarvittaessa työryhmä tekee ehdotukset myös julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain muuttamiseksi.

Valmistelun aikana työryhmä kuulee ja osallistaa sidosryhmiä monipuolisesti ja eri tavoin.

Hallitus tavoittelee kustannussäästöjä julkisten hankintojen tehostamisesta

Hallitusohjelmassa hankinnat ja myös hankintalaki ovat vahvasti esillä eri politiikkatavoitteiden näkökulmasta. Hallitus haluaa edistää markkinoiden toimivuutta, lisätä kilpailua ja kilpailuneutraliteettia sekä lisätä huoltovarmuutta.

Hallitus tavoittelee julkisten hankintojen tehostamisella merkittäviä kustannussäästöjä keskipitkällä aikavälillä. Tavoite on lisätä yritysten edellytyksiä osallistua julkisen sektorin tarjouskilpailuihin. Erityistä huomiota hallitusohjelmassa on kiinnitetty sidosyksiköitä koskevaan sääntelyyn. 

Työryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Jan Hjelt työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisätiedot:

Osastopäällikkö Jan Hjelt, TEM, p. 0295 048 940
Kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, TEM, p. 029 504 7026
Johtava asiantuntija Riikka Hietanen, TEM, p. 295 047 078