Hoppa till innehåll

Beredningen av ändringarna i upphandlingslagen inleds

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2024 12.04
Pressmeddelande
Kuvassa on hyllyjä ja isoja laatikoita täynnä oleva varasto, jossa varastotyöntekijä tarkkailee tabletilta nostorobotin työtä.

En arbetsgrupp tillsatt av arbets- och näringsministeriet har börjat bereda sådana ändringar i upphandlingslagstiftningen som baserar sig på regeringsprogrammets föresatser. Arbetsgruppens mandatperiod fortsätter till slutet av november 2024. Syftet är att regeringspropositionen om reform av upphandlingslagen överlämnas till riksdagen redan under vårsessionen 2025.

Arbetsgruppen har till uppgift att i form av en regeringsproposition bereda ett förslag till ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession. Samtidigt lägger den också fram förslag till ändring av försörjningslagen (lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster). Vid behov lägger arbetsgruppen också fram förslag till ändring av lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling.

Under beredningen ska arbetsgruppen höra och engagera intressentgrupperna mångsidigt och på olika sätt.

I syfte att uppnå kostnadsbesparingar effektiviserar regeringen den offentliga upphandlingen

I regeringsprogrammet framhålls upphandlingarna och även upphandlingslagen starkt med tanke på de olika politiska målen. Regeringen vill främja marknadens funktion, öka konkurrensen och konkurrensneutraliteten samt öka försörjningsberedskapen.

Regeringen effektiviserar den offentliga upphandlingen i syfte att uppnå betydande kostnadsbesparingar på medellång sikt. Målet är att öka företagens förutsättningar att delta i anbudsförfaranden inom den offentliga sektorn. I regeringsprogrammet har särskild vikt fästs vid bestämmelserna om anknutna enheter. 

Ordförande för arbetsgruppen är avdelningschef Jan Hjelt från arbets- och näringsministeriet.

Mer information:

Jan Hjelt, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8940
Olli Hyvärinen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7026
Riikka Hietanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7078