Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Hankintalakimuutokset lausuntokierrokselle

Työ- ja elinkeinoministeriö
27.6.2019 14.56
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi hankintalain ja erityisalojen hankintalain muuttamisesta. Luonnos on avattu lausunnoille. Lausuntoaikaa on 6.8. asti.

Esityksen tavoitteena on muuttaa hankintalakia (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) ja erityisalojen hankintalakia (laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) siten, että rikosrekisteriotteen tarkastamisessa mahdollistetaan sähköisten menettelyjen käyttäminen.

Esityksen tavoitteena on selkeyttää eräitä hankintalain ja erityisalojen hankintalain menettelyjä koskevia säännöksiä. Tavoitteena on lisäksi korjata hankintalaissa olleita teknisluonteisia puutteita ja virheitä.

Hallitusohjelmasta tulevat muut muutostarpeet arvioidaan myöhemmin. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Luonnos hallituksen esitykseksi on avattu lausunnoille. Lausunnon voi antaa www.lausuntopalvelu.fi –sivuston kautta tai sähköpostitse osoitteeseen: [email protected] Lausuntoaika päättyy 6.8.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Riikka Hietanen, TEM, p. 0295 047 078 (ajalla 20.6.-28.6.)
hallitusneuvos Elise Pekkala, TEM, p. 0295 063731 (ajalla 1.7.-28.7.)

Sivun alkuun