Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ändringar av upphandlingslagarna på remiss

Arbets- och näringsministeriet 27.6.2019 14.56
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet har berett ett utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av upphandlingslagen och försörjningslagen. Remissyttranden kan nu lämnas om utkastet. Remisstiden går ut den 6 augusti.

Syftet med propositionen är att ändra upphandlingslagen (lagen om offentlig upphandling och koncession) och försörjningslagen (lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster) så att elektroniska förfaranden möjliggörs vid kontroll av straffregisterutdraget.

Syftet med propositionen är att skapa klarhet i vissa bestämmelser om förfaranden i upphandlingslagen och försörjningslagen. Ett syfte är också att korrigera brister och fel av teknisk natur i upphandlingslagen.

Övriga ändringsbehov som följer av regeringsprogrammet ska bedömas senare. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Remissyttranden kan nu lämnas om utkastet till regeringens proposition. Yttranden kan ges via webbplatsen www.utlåtande.fi eller sändas per e-post till adressen [email protected] Remisstiden går ut den 6 augusti.

Ytterligare information:

Riikka Hietanen, ledande sakkunnig, ANM, tfn 0295 047 078 (under tiden 20-28 juni)
Elise Pekkala, regeringsråd, ANM, tfn 0295 063 731 (under tiden 1-28 juli)

Tillbaka till toppen