Hyppää sisältöön

Kaivoslain uudistus etenee: kuulemistilaisuus ja lausuntokierros lakiluonnoksesta syksyn aikana

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.8.2020 17.21
Tiedote

Kaivoslain uudistamista tukeva työryhmä käsitteli kokouksessaan 21.8.2020 ensimmäisen kerran kaivoslain muutosehdotuksia, jotka on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä hallitusohjelman perusteella. Seuraavaksi lakiluonnoksesta järjestetään avoin kuulemistilaisuus syyskuussa.

Työryhmässä käsiteltyjen lakimuutosten tavoitteena on hallitusohjelman mukaan parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja varmistaa kaivosten toimintaedellytykset. Lisäksi hallitus haluaa vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti ja asianosaisten vaikutusmahdollisuuksia. Hallitusohjelmassa on myös muiden ministeriöiden toimialaan kuuluvia kaivosalaa koskevia kirjauksia, joiden toimeenpano on kyseisten ministeriöiden vastuulla.

– Kaivoslain muutoksista on nyt olemassa ensimmäinen versio, johon saimme työryhmässä paljon parannusehdotuksia. Prosessi on vasta alussa ja ennen lopullista esitystä kuulemme syksyn aikana kansalaisten ja organisaatioiden näkemyksiä lakiluonnoksesta. Lisäksi syksyn aikana toteutetaan lausuntokierros, sanoo kaivoslain uudistamista tukevan työryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Kuulemistilaisuuden ja lausuntokierroksen ajankohdista tiedotetaan erikseen

Työryhmän keskustelussa kiinnitettiin huomiota erityisesti lain tarkoituksen määrittelyyn, varaussääntelyyn, kaavoitukseen, maanomistajien oikeuksiin ja vakuussääntelyyn. Seuraavaksi lakimuutosten työstämistä jatketaan työ- ja elinkeinoministeriössä palautteen perusteella, ja sen jälkeen toteutetaan toinen kuulemistilaisuus ja lausuntokierros.

Kuulemistilaisuuden ja lausuntokierroksen tarkemmista aikatauluista tiedotetaan erikseen työ- ja elinkeinoministeriön viestintäkanavilla hyvissä ajoin, jotta kaikki kiinnostuneet pääsevät vaikuttamaan lainvalmisteluun. Kuulemistilaisuus järjestään verkon välityksellä, ja se on kaikille avoin.

Lausuntokierroksen ja kuulemistilaisuuden jälkeen kaivoslakiin tehdään tarvittavat muutokset. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa.

Kaivoslain uudistamisen tukena laajapohjainen työryhmä

Säännösehdotuksia on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä keväällä ja kesällä 2020 hallitusohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hallitusohjelman edellyttämät muutokset lainsäädäntöön toteutetaan voimassa olevan kaivoslain säännöksiä tai säännöskokonaisuuksia tarkistamalla.

Lakiuudistuksen valmistelua tukevassa työryhmässä ovat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, saamelaiskäräjät, maakunnat, ELY-keskukset, aluehallintovirastot, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Geologian tutkimuskeskus, Paliskuntain yhdistys, Suomen Kuntaliitto ry, Kaivosteollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Teknologiateollisuus ry.

Lisätiedot:

osastopäällikkö Ilona Lundström, TEM, p. 029 504 7186 (työryhmän puheenjohtaja)
johtava asiantuntija Niklas Vartiainen, TEM, p. 029 504 7317 (työryhmän sihteeri)