Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Ekonomin och sysselsättningen växer kraftigt, men tillgången på arbetskraft dämpar de regionala utvecklingsutsikterna

Arbets- och näringsministeriet
22.10.2021 10.27 | Publicerad på svenska 22.10.2021 kl. 16.12
Pressmeddelande

I och med att coronakrisen har lättat och restriktioner avvecklats har ekonomin och sysselsättningen i regionerna börjat öka kraftigt. Förväntningarna inför den närmaste framtiden är positiva på olika håll i landet och efterfrågan på arbetskraft stor. I praktiken dämpas dock framtidsutsikterna i alla regioner av oron för tillgången på kvalificerad arbetskraft.

Uppskattningarna är baserade på en översikt där landskapens och de ekonomiska regionernas nuvarande situation och utvecklingsutsikter granskas. Översikten publicerades den 22 oktober 2021 och utarbetades av NTM-centralerna gemensamt med andra centrala regionutvecklare. Bedömningarna i översikten har gjorts i september 2021.

”Det är fint att se att det överallt i Finland finns en stark ekonomisk tillväxt och tro på morgondagen. Coronakrisens skugga börjar så småningom ge vika, även inom servicesektorn”, säger näringsminister Mika Lintilä

”Regionernas oro för tillgången på kvalificerad arbetskraft ska tas på allvar. Regeringen arbetar hårt för att arbete och arbetstagare ska finna varandra ännu bättre”, fortsätter minister Lintilä. 

Tillväxten i regionerna påskyndas av i industriutsikterna och den ökade efterfrågan på tjänster

Industrins orderstockar har utvecklats väl och exporten ökar kraftigt. Flera stora industriinvesteringar pågår och planeras bland annat i Österbotten, Satakunta, Egentliga Finland och Mellersta Finland och i många andra regioner. 

Batteriindustrin har vind i seglen. Inom skogsindustrin pågår samtidigt stora investeringar och nedläggningar av produktionsanläggningar. Byggandet är livligt i tillväxtcentrumen, vilket framför allt baserar sig på bostadsbyggande och aktivt reparationsbyggande.

Coronapandemin har särskilt drabbat tjänstesektorn, såsom turism, hotell- och restaurangbranschen samt evenemangsproduktionen. Efterfrågan på tjänster har ökat bland annat när det gäller inrikesturism och handel. Trots det ser framtiden fortfarande osäker ut. När det gäller till exempel turismen minskar bristen på ryska turister företagens omsättning bland annat i Södra Karelen och Kymmenedalen. Flygtrafiken har börjat återhämta sig, men antalet passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats, som är en viktig arbetsgivare i huvudstadsregionen, är fortfarande bara en fjärdedel av vad det var före coronakrisen.

Tillgången på kvalificerad arbetskraft och långtidsarbetslösheten fortsätter att oroa regionerna

Problemen med tillgången på kvalificerad arbetskraft har varit aktuella under hela coronatiden. I och med den ekonomiska återhämtningen har de tillspetsats ytterligare och berör allt fler branscher och yrken. I värsta fall försämrar problemen med tillgången på arbetskraft utsikterna för regionernas tillväxt.

Antalet arbetslösa har minskat snabbt i hela landet. Den ökade sysselsättningen beror till stor del på att antalet permitteringar har minskat och att efterfrågan på arbetskraft har ökat. Förlängd arbetslöshet ses som en utmaning i regionerna, även om det enligt de senaste uppgifterna verkar som om ökningen av långtidsarbetslösheten avtar. 


Ytterligare information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 658 3510
Jouko Nieminen, strategidirektör, utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 029 502 2769
Joona Repo, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7347

 
Sivun alkuun