Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

TEM:n analyysi: Työmarkkinoille tulevalla nuorella odotettavissa runsaat 32 vuotta työllisenä ja neljä vuotta työttömänä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2019 9.00
Tiedote
Työllisen ajan ja työllisyyden ulkopuolisen ajan odote.

Työ- ja elinkeinoministeriön uusi analyysi osoittaa, että työmarkkinoille tulevalla 18-vuotiaalla nuorella on odotettavissa työurallaan 32,5 vuotta työllisyyttä ja 4,1 vuotta työttömyyttä. Tulos kuvaa keskimääräisiä odotteita jokaista 18-vuotiasta kohden vuoden 2017 tilanteessa. Tarkastelu perustuu yksilön elinkaaren toiminnan erittelyyn.

Työllisen ajan odotteet ovat kasvaneet, etenkin ikääntyneillä odotettavissa olevien työvuosien määrä on kasvanut 1990-luvun lamasta lähtien useita vuosia. Pelkästään 2010-luvulla 50-vuotiaalle laskettu työllisen ajan odote on kasvanut noin vuodella. 

Väestö- ja työvoimatietoihin perustuvat laskelmat tuovat selkeästi esiin työttömyyden pitkän keston, myös työttömyyden taloudelliset vaikutukset ovat merkittävän kalliit. Analyysin tulokset korostavat työurien pidentämisen tarvetta eli työllisyyden kasvattamista ja työttömyyden alentamista. Elinkaarinäkökulma tuo olennaista uutta työvoimaan osallistumisen, työllisyyden ja työttömyyden ymmärtämiseen.

Vuoden 2017 tilanteessa työllisyyden ulkopuolella vietetyn elinajan odote ylitti työllisen ajan odotteen jo 29-vuotiaana. Samalla jokaista työmarkkinoille tulevaa nuorta odotti keskimäärin yli neljän vuoden työttömyys työuran aikana.

TEM:n analyysissa tarkastellaan elinkaarinäkökulmasta työvoimaan osallistumista, työllisyyttä ja työttömyyttä. Analyysi pohjautuu Tilastokeskuksen väestön elinajan odotteeseen. Analyysissa käytetään lisäksi kahta toisistaan poikkeavaa aineistopohjaa: otantaperusteisen työvoimatutkimuksen 1-vuotisikäryhmittäisiä tietoja ja Tilastokeskuksen rekisteriperusteista työssäkäyntitilastoa samaten 1-vuotisikäryhmittäin.

Kun 18-vuotiaan työllisen ajan odote oli 32,5 vuotta, oli vastaava odote 25-vuotiaalle 29 vuotta ja 50-vuotiaalle 10 vuotta. Työttömyysajan odote oli 18-vuotiaalle 4,1 vuotta, 25-vuotiaalle 3,5 vuotta ja 50-vuotiaalle 1,4 vuotta. Luvut kuvaavat sitä, kuinka paljon tietyn ikäisellä henkilöllä on odotettavissa työ- ja työttömyysvuosia, jos työhön osallistuminen pysyisi vuoden 2017 tasolla ja eliniän odote ei muuttuisi. Todellisuudessa ne kuitenkin muuttuvat, etenkin työttömyysodote voi muuttua nopeastikin työmarkkinatilanteen muuttuessa.

Työllisyyden ulkopuolisen ajan odote ylittää työllisen ajan odotteen 29- tai 36-vuotiaana riippuen käytettävästä aineistopohjasta. Rekisteriaineistolla suoritettuihin laskelmiin perustuen työllisyyden ulkopuolinen aika ylittää työllisen ajan odotteen 29-vuotiaana.

Nuoren henkilön työttömyysodote 4,1 vuotta merkitsee sitä, että jokaista työmarkkinoille tulevaa kohden koituisi hänen elinkaarellaan pelkästään valtiontalouden työttömyysturvamenoja nykyisellä etuus- ja hintatasolla keskimäärin yli 34 000 euroa.

Lisätiedot:
tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, TEM, puh. 029 5047 118

 
Sivun alkuun