Hyppää sisältöön

Työnantajan mahdollisuutta poiketa väliaikaisesti työaikaa, vuosilomaa ja irtisanomisaikoja koskevista säännöksistä jatketaan terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2020 11.33
Tiedote

Valtioneuvosto esittää, että valmiuslain nojalla annettua asetusta työaikaa, vuosilomia ja työntekijän noudatettavaa irtisanomisaikaa koskevista poikkeusjärjestelyistä jatketaan 30.6.2020 asti. Tavoitteena on varmistaa, että terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa pystytään reagoimaan paremmin virusepidemiasta aiheutuvaan akuuttiin henkilöstövajaukseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon pätevän henkilöstön riittävyys on pandemiatilanteessa välttämätöntä. Asetuksella varaudutaan tilanteeseen, jossa yhteiskunnan kriittisten toimintojen toimintakyky on vaarassa keskeytyä tai häiriintyä sen vuoksi, että henkilöstöä sairastuu tai joutuu karanteeniin tai tautitilanne aiheuttaa poikkeuksellista palvelutarvetta.

Poikkeusvaltuuksien käyttö oli sallittua 13.5.2020 saakka myös pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa. Näissä toiminnoissa poikkeusvaltuuksia ei jatkettaisi enää 13.5.2020 jälkeen.

Työntekijän hyvinvointi ja työturvallisuus huomioitava

Työnantaja voi asetuksen mukaan keskeyttää tarvittaessa työntekijän loman tai siirtää sen antamisen ajankohtaa. Sen sijaan vuosilomalain antamisajankohdan määräämistä koskevasta poikkeusvaltuudesta on tässä kohden luovuttu. Näin ollen työnantajan on vuosiloman ajankohdasta määrätessään noudatettava vuosilomalain säännöksiä.

Asetuksen mukaan työnantaja voi teettää työntekijällä ylityötä ilman työntekijän antamaa ylityösuostumusta sekä poiketa lepoaikasäännöksistä. Työnantaja voi myös pidentää työntekijän noudatettavaksi säädettyä irtisanomisaikaa enintään neljään kuukauteen, jos työnantajaa uhkaa virusepidemiasta johtuva työvoimapula.

Työnantaja voi poiketa työaikaa ja vuosilomaa koskevista järjestelyistä ainoastaan silloin, kun toimintaa ei kyetä turvaamaan normaaliajan lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia soveltamalla ja kun poikkeusvaltuuksien käyttö on toiminnan turvaamiseksi välttämätöntä. Jos työnantajan käyttää toimivaltuuksia, tämän tulee eri tavoin huolehtia työntekijöiden terveydestä ja työturvallisuudesta.

Asetus olisi jatkoa 14.4.2020 voimaan tulleelle asetukselle, joka on voimassa 13.5.2020 asti. Ehdotettu asetus perustuu valmiuslain nojalla 6.5.2020 annetun käyttöönottoasetuksen jatkoasetukseen, joka on voimassa 14.5.–30.6.2020. Valtioneuvoston esittämä asetus saatetaan välittömästi eduskunnan käsiteltäväksi.

Valtioneuvoston päätös on luettavissa tem.fi/paatokset-sivulla.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, p. 0295 048 937