Hyppää sisältöön

Ulkomaalaislain uudistukset ehkäisevät ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ja parantavat uhrin asemaa 

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2021 13.38
Tiedote
Kuva lakikirjasta ja nuijasta

Ulkomaalaislain uudet säännökset ehkäisevät ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ja parantavat hyväksikäytön uhrin oikeusasemaa. Tavoitteena on, että työssä tapahtuva hyväksikäyttö tulee näin nykyistä helpommin ilmi. 

– Pahimmillaan ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytössä on kyse riistotaloudesta, joka ei kuulu suomalaisille työmarkkinoille. Uudet säännökset tarjoavat uhreille lisää suojaa ja vaikeuttavat hyväksikäyttöä. Ne ovat yksi keskeinen osa hallituksen ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön vastaisia toimia, työministeri Tuula Haatainen toteaa.

Lainmuutosten myötä työntekijän oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos on perusteltua epäillä työnantajan tai toimeksiantajan tarkoituksena olevan maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen. 

Esitys ei vaikuta ulkomaalaisen mahdollisuuteen saada oleskelulupa toiselle työnantajalle. TE-toimistolla on muutosten myötä paremmat mahdollisuudet pidättäytyä työntekijän oleskeluluvan myöntämisestä, jos työnantaja on toiminut moitittavasti. 

Kontrollin lisääminen ehkäisee hyväksikäyttöä ja suojaa työmarkkinoita epäreilulta kilpailulta. On tärkeää, että rekrytoinnit ulkomailta estetään sellaisilta työnantajilta, jotka ovat syyllistyneet hyväksikäyttöön, Haatainen linjaa.

Hyväksikäytön uhrin oikeusasema paranee

Jos on perusteltua syytä epäillä, että oleskeluluvan nojalla työskennellyt ulkomaalainen on tullut hyväksikäytetyksi, hän ei menetä oikeuttaan oleskella ja työskennellä Suomessa. Työntekijä saa tällöin jatkaa työntekoa uuden työnantajan palveluksessa tai uuden oleskeluluvan työnhakua varten.  

– Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on ilmiö, joka pysyy piilossa niin kauan kuin uhrien oikeusasema on heikko. Kun vahvistamme uhrin oikeutta työskennellä maassa, parannamme viranomaisten edellytyksiä havaita ja puuttua tähän vakavaan ja vasten-mieliseen ilmiöön, ministeri painottaa.

Lakiesitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön johtamassa ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn työryhmässä. Monihallinnollisen työryhmän esityksestä on käynnistetty muitakin hyväksikäytön vastaisia toimia, kuten Työskentely Suomessa -tietopaketti Suomeen töihin tuleville ja monikielinen neuvontapalvelu kausityöntekijöille. Eri hallinnonaloilla on käynnissä myös useita selvityshankkeita ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjumisesta.

Hallituksen pitää seurata uusien säädösten vaikuttavuutta

Ulkomaalaislain säännökset ovat kokonaan uudenlaisia. Ulkomaalaislaissa ei ole aiemmin ollut säännöksiä työperäisen hyväksikäytön uhrin oleskeluluvasta eikä hyväksikäyttävälle työnantajalle aiheutuvista seuraamuksista. 
Tästä syystä eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tarkasti, miten uudistukset vaikuttavat ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytön ilmi tulemiseen ja uhrien oikeusasemaan ja että hallitus antaa asiasta selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden 2022 loppuun mennessä.

Hallitus esitti torstaina 17.6.2021, että tasavallan presidentti vahvistaisi lainmuutokset. Presidentin on tarkoitus vahvistaa ne perjantaina 18.6.2021. Uudet säännökset astuvat voimaan 1.10.2021.

Lisätiedot: 
työministerin erityisavustaja Timo Nevaranta, p. 050 574 1430 tai timo.nevaranta(at)tem.fi
hallitusneuvos Olli Sorainen, TEM, p. 029 504 8022 tai olli.sorainen(at)tem.fi