Hyppää sisältöön

Ravinteiden kierrätyksen avustuksia haettavissa kesäkuun loppuun asti 

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2024 10.06
Tiedote

Ravinteiden kierrätyksen avustushaku on auki. Ympäristöministeriö kannustaa hakemaan hankeavustusta viipymättä, jotta toteutukselle jää riittävästi aikaa. Rahoitettavien hankkeiden tulee valmistua viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä.

Hankerahoitusta on myönnettävissä enintään noin 10 miljoonaa euroa. Hakemukset pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 30.6.2024 mennessä. Rahoitettavien hankkeiden tulee valmistua viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Ympäristöministeriö tukee ravinteiden kierrätystä edistäviä investointeja sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita. Hankerahoitusta on myönnettävissä enintään noin 10 miljoonaa euroa. Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 30.6.2024. Ministeriö tarjoaa matalalla kynnyksellä neuvontaa ja opastusta hakua suunnitteleville tahoille. 

Ravinteiden kierrätyksen hausta rahoitetaan muun muassa biokaasun edistämiseen tähtääviä hankkeita sekä ravinteiden talteenoton hankkeita, jotta arvokkaita ravinteita on mahdollista hyödyntää esimerkiksi lannoitteina. Ravinteiden kierrätyksen lisäksi tuetaan yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkuuden hankkeita. Tavoitteena on paitsi edistää ympäristötavoitteita, myös luoda uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa ja vahvistaa kansallista huoltovarmuutta. 

Vuoden 2024 alusta lähtien hankerahoitusta ovat voineet hakea myös valtion virastot ja laitokset. Samalla tukiprosentit investoinneille muuttuivat hieman. Nyt investoinnin tyypistä riippuen tuki on enintään 30–65 prosenttia. Jatkossa hankkeiden arvioinnissa myös huomioidaan, että ne ovat ei merkittävää haittaa -periaatteen mukaisia ja siten tukevat ekologisesti kestävää taloutta. 

Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen rahoituksella on tuettu viime vuosina kymmeniä hankkeita, jotka muun muassa ovat edistäneet arvokkaiden ravinteiden talteenottoa sekä parantaneet energiatehokkuutta. Esimerkiksi vuonna 2023 valmistui seitsemän hanketta, joilla muun muassa otetaan talteen vuosittain 20–30 tonnia fosforia ja säästetään lämpöenergiaa noin 30 GWh jäteveden hukkalämmön talteenotolla ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Määrä vastaa noin 2 000 omakotitalon lämmitystarvetta. 
 
Ympäristöministeriö on tukenut ravinteiden kierrätyksen hankkeita vuodesta 2012 lähtien tavoitteinaan edistää ravinteiden kierrätystä, parantaa vesien tilaa, lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja energiatehokkuutta sekä vahvistaa huoltovarmuutta. Jatkossa ravinteiden kierrätystä edistetään osana ympäristöministeriön uutta vesien tilan parantamiseen tähtäävää Ahti-ohjelmaa. Ahti-ohjelman toimilla jatkamme ravinteiden kierrätysohjelman (2012-2023), vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019-2023) sekä ja Saaristomeri-ohjelman (2021-) työtä. 

Lisätietoja: 

Petri Nissinen, erityisasiantuntija, [email protected], p. 0295 250 419