Hyppää sisältöön

Selvitys: Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän hyödyt ylittävät kustannukset

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.11.2021 9.05
Uutinen

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tulevista hyödyistä ja kustannuksista on saatu entistä tarkempaa tietoa. Osana järjestelmän määrittelyä laadittu selvitys ennakoi, minkälaisia hyötyjä uudistuksesta voidaan saada. Toinen valmistunut selvitys kartoitti uudistuksen vaikutuksia kuntien myyntituloihin. Selvitysten avulla voidaan varmistua siitä, että uudistus tuottaa hyötyjä järjestelmän käyttäjille. Ne auttavat myös arvioimaan mittavan investoinnin hyötyjä suhteessa kustannuksiin.

Ramboll Oy:n Heikki Rannikon laatima selvitys osoittaa, että uuden valtakunnallisen tietojärjestelmän hyödyt ovat suuremmat kuin sen kustannukset. Näin on erityisesti pidemmällä aikavälillä, sillä tietojärjestelmä tulee täydentymään uusilla tiedoilla ja toiminnallisuuksilla. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ensimmäisen version on tarkoitus avautua käyttöön vuonna 2024. Välittömiä säästöjä tulee jo lyhyellä aikavälillä siitä, että viranomaisten toimintaa voidaan tehostaa.

Selvityksessä käytettiin aikaisempia muutos- ja hyötyanalyyseja, joiden lisäksi pureuduttiin tarkemmin muutamaan viranomaisprosessiin. Digimuutoksen hyötypotentiaalia tarkasteltiin osana Verohallinnon kiinteistöverotusta, Pelastustustoimen tehtäviä, aluevastuumuseoiden kaavalausuntoa sekä ympäristöluvan myöntämistä ja Metsäkeskuksen päätöksiä. Esimerkkien avulla päästiin kiinni siihen, miten prosessi tulisi muuttumaan, mikä siinä voisi sujuvoitua, ja kuinka paljon työaikaa tiedon entistä parempi saatavuus voi säästää. Prosesseihin käytettyä työaikaa ei ollut saatavina valmiina, mistä syystä perattiin läpi valitut esimerkit.

Viranomaisprosesseissa koituvat tehokkuushyödyt ovat selvityksen mukaan varovaisesti arvioituna noin kymmenen miljoonaa euroa viidessä vuodessa. Hyödyt kasvavat, kun useampia tehtäviä saadaan mukaan tietojärjestelmän täydentyessä. Lopulta vuotuiseksi säästöpotentiaaliksi on arvioitu valtion tehtävissä kaksi miljoonaa euroa ja kunnissa 32 miljoonaa euroa.

Kartoitus kuntien myyntituloista valmistui

Muutostuuli Oy:n ympäristöministeriön tilaamana tehty selvitys puolestaan kartoitti, minkälaisia tuloja kunnat saavat myydessään rakennusvalvonnan asiakirjoja ja paikkatietoaineistoja. Toni Saarikosken tekemä tarkastelu ei koskenut rakennuslupien käsittelyn tuloja. Tavoitteena oli selvittää paitsi liikkuvia euroja, myös myyntikäytänteitä.

Selvitys tehtiin käymällä läpi tilanne 13 eri puolilla Suomea sijaitsevassa ja erikokoisessa kunnassa. Näistä yleistettynä lasketaan, että Suomen kunnissa kertyy vuosittain 3,8 – 4,9 miljoonaa euroa myyntituloa. Menoista selvitys ei saanut kyllin kattavaa tietoa. Toimitusmäärät vaihtelivat luonnollisesti kunnan koon mukaan. Rakennusvalvonnan asiakirjavolyymi on joitakin satoja tuhansia kappaleita vuodessa ja paikkatietotuotteiden volyymi on joitakin kymmeniä tuhansia kappaleita vuodessa. Erityisesti isoimmissa kunnissa on käytössä erilaisia verkkokauppoja tietotuotteiden myyntiin. Tietoa tuotteiden hinnoista oli hyvin saatavilla.

Suomen ympäristökeskus SYKE hyödyntää molempia selvityksiä osana rakennetun ympäristön tietojärjestelmän määrittelytyötä, joka valmistuu vuodenvaihteessa.

Lisätiedot

Päivi Malmi
hankepäällikkö
SYKE
p. 050 375 7114
[email protected]
 
Minna Perähuhta
neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö
p. 0295 250 223
[email protected]