Hyppää sisältöön

Tule mukaan kehittämään digikaavoitusta ja vaikuta tuleviin asetuksiin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2023 15.10
Uutinen

Kaavoituksen digitalisaatiota tukevia asetuksia valmistellaan parhaillaan, ja ympäristöministeriö kutsuu sidosryhmät osallistumaan työhön. Elokuun aikana järjestetään sidosryhmätilaisuus ja työpajasarja, joiden kautta valmistelijat keräävät sidosryhmien näkemyksiä. Varsinainen lausuntokierros on myöhemmin syksyllä.

Hallitus antoi syyskuussa 2022 eduskunnalle esitykset rakentamislaiksi, laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä sekä laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä sekä maankäyttö- ja rakennuslain digimuutos tulevat voimaan 1.1.2024.

Lain myötä kuntien ja maakuntien tulee laatia tietomallimuotoista kaavoja ja tonttijakoja valtakunnallisesti yhteentoimivassa muodossa. Siirtymäsäännöksen mukaan kaikki kaavat ja tonttijaot tulee laatia yhteentoimivassa tietomallimuodossa viimeistään 1.1.2029 alkaen. Asetuksilla voidaan antaa tarkempia säännöksiä tietomallimuodosta ja esitystavasta.

Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan näitä tietomallimuotoista kaavoitusta ja tonttijakoa koskevia asetuksia (Katja-hanke). Asetuksilla säädetään koneluettavien kaavatietojen ja tonttijaon yhteentoimivuuden teknisistä määrityksistä sekä kaavojen vakiomuotoisesta esitystavasta. Ympäristöministeriön asetus kaavoissa käytettävistä merkinnöistä korvataan uudella asetuksella, joka huomioi tietomallipohjaisen kaavan kuvaustekniikan määrittelyn.

Rakennetun ympäristön digitalisaatiota on edistetty valtakunnallisesti jo pitkään. Kaavoituksen tekniselle uudistukselle on luotu pohjaa Ryhti-hankkeessa, kaavamääräyskokoelma-hankkeessa ja laajemmassa rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyössä.

Osallistu asetusten valmisteluun

Katja-hankkeen Otakantaa-kysely on avoinna 18.8.–15.9.2023, jolloin asetusten sisältöön liittyvään alustavaan luonnosmateriaaliin pääsee tutustumaan ja antamaan palautetta. Aineistoja kehitetään saadun palautteen perusteella. Tavoitteena on, että asetusluonnos lähetetään lausunnoille lokakuun 2023 alussa.

Jokaisessa kyselyn osiossa on oma luonnosmateriaali siihen liittyvine kysymyksineen. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakollista vastata, vaan voit keskittyä vastaamaan vain osaan kysymyksistä. Kyselyyn vastaaminen ei edellytä osallistumista Katja-hankkeen sidosryhmätilaisuuteen tai työpajoihin.

Pääset tutustumaan sidosryhmätilaisuuden nauhoitteeseen ja esitysmateriaaleihin Hankeikkunassa (alla).

Teemakohtaiset tilaisuudet