Hyppää sisältöön

Vähähiilisen rakentamisen säädösohjauksen valmistelu etenee

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 1.7.2024 13.33
Uutinen

Ympäristöministeriö on valmistellut rakennusten elinkaaren vähähiilisyyden arvioinnin säädösohjausta vuodesta 2016 lähtien. Käynnissä oleva ilmasto-selvitys- ja raja-arvoasetusten valmistelu perustuu rakentamislakiin ja sen niin sanottuun korjaussarjaan.

Ilmastoselvitysasetus on lähetetty EU:n tekniseen notifikaatioon

Ympäristöministeriön asetus rakennusten ilmastoselvityksestä ja rakennustuoteluettelosta on lähetetty EU:n tekniseen notifikaatioon.

Notifiointi viestii siitä, että valmistunut arviointimenetelmä on se, millä rakentamisen vähähiilisyyttä on tarkoitus jatkossa arvioida. Asetukseen voivat kuitenkin vielä vaikuttaa rakentamislain korjaussarjan eduskuntakäsittely syksyllä sekä EU:lta notifikaatiosta saatava palaute.  

Asetuksessa on huomioitu sekä hallitusohjelman mukaiset muutokset rakentamislakiin että saatu lausuntopalaute. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2026.

Asetus on ollut lausunnolla kahdesti, viimeksi syksyllä 2022. Notifikaatioon lähetetty asetus on valmisteltu työryhmässä, jossa ovat olleet mukana rakentamisen keskeiset sidosryhmät.  

Rakentamislain korjaussarjan keskeiset muutokset ja linjaukset ilmastoselvitysasetukseen

Ilmastoselvitys on laadittava vain uusille rakennuksille. Rakentamislain korjaussarjan mukaisesti ilmastoselvitystä ei vaadita pientaloilta tai korjaushankkeilta. Selvitys laaditaan rakennuksen loppukatselmusta varten, eli sitä ei tarvitse esittää vielä rakentamisluvan hakemisen yhteydessä.

Rakennuksen materiaaliseloste on korvattu rakennustuoteluettelolla. Tämä tarkoittaa, että rakennusmateriaalien sijaan seurataan rakennustuotteiden määrää, mikä helpottaa tuotteiden uudelleenkäyttöä. Rakennustuoteluettelo laaditaan rakentamislupaa varten ja päivitetään keskeisten muutosten osalta loppukatselmuksen yhteydessä.

Rakennusten käytönaikaisten päästöjen laskennassa käytettäisiin kansallisia päästöskenaarioita. Ne on määritetty kotimaisesta tuotannosta syntyvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja kulutukseen siirretyn energian perusteella huomioiden päästöjen kehitys pitkällä aikavälillä.

Ilmastoselvitys kattaa sekä rakennuksen hiilijalanjäljen että hiilikädenjäljen. Hiilikädenjäljen laskentaa on muutettu siten, että sen osatekijöistä on poistettu materiaalin hyödyntämisellä vältetyt kasvihuonekaasupäästöt. Sidosryhmät toivoivat osatekijän poistamista muun muassa siksi, että materiaalien hyödyntäminen energiantuotannossa on jätehierarkian mukaisesti viimeinen keino ennen loppusijoitusta, joten sen lukemista eduksi hiilikädenjäljessä ei koettu järkeväksi.

Säädösohjauksen valmistelun seuraavat askeleet

Eduskunnan on tarkoitus käsitellä rakentamislain korjaussarjaan liittyviä muutoksia syksyllä. Ympäristöministeriö lähetti korjaussarjan hallituksen esityksen EU-notifikaatioon aikaisemmin kesäkuussa.

Ympäristöministeriö valmistelee ohjeistusta ilmastoselvityksen laatimiseen ja vähähiilisyyden arviointiin.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt hiilijalanjäljen raja-arvo-asetuksen esiselvitystyöt, ja aloittaa itse asetuksen valmistelun alkusyksystä 2024. Asetus on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle vuoden 2025 alkupuolella.

Lisätietoja:

(lomalla 15.7.-11.8.)
​​​​​​Maria Tiainen
Erityisasiantuntija
puh. 0295 250 394
[email protected]

(lomalla 8.7.-4.8.)
Mikko Koskela
Hallitussihteeri
puh. 0295 250 051
[email protected]