Hyppää sisältöön

Statsrådet har tillsatt det samiska klimatrådet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2023 14.09
Pressmeddelande
Neljä saamen lippua liehuu lippusalossa.
Bild: Eeva Mäkinen/Sametinget

Statsrådet tillsatte i dag den 24 augusti det samiska klimatrådet för en period på fyra år. Det samiska klimatrådet är ett nytt, oberoende sakkunnigorgan vars syfte är att göra samernas kunskapsbas och perspektiv till en del av beredningen av klimatpolitiken.

Till medlemmar i det samiska klimatrådet utsågs 12 företrädare. Klimatrådet består av forskare och innehavare av samisk traditionell kunskap. Till ordförande utsågs forskardoktor Klemetti Näkkäläjärvi från Uleåborgs universitet.

Det samiska klimatrådet är globalt sett ett unikt nationellt organ som främjar ursprungsfolkens rättigheter. Rådet tillsattes nu för första gången. Bestämmelser om det samiska klimatrådet finns i den reviderade klimatlagen. 

”Som same och forskare är jag glad och stolt över att det samiska klimatrådet har tillsatts. Det samiska klimatrådet skapar en genuin dialog mellan innehavare av samisk traditionell kunskap och forskarsamhället. Klimatrådet behövs för att lösa de utmaningar som klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald medför för det samiska samhället”, säger Näkkäläjärvi, ordförande för det samiska klimatrådet.

Det samiska klimatrådet ger utlåtanden och tar fram nytt kunskapsunderlag

Det samiska klimatrådets uppgift är att ge utlåtanden om de klimatpolitiska planerna och ta fram kunskapsunderlag till stöd för beredningen av klimatpolitiken ur ett perspektiv som främjar den samiska kulturen.

Klimatrådets forskarmedlemmar har mångsidig kompetens inom bland annat klimatvetenskap, urfolksforskning, ekologi och miljöekonomi. Innehavarna av traditionell kunskap har kompetens inom bland annat renskötsel, hantverk, kartläggning av klimatförändringar, fiske och insamling av traditionell kunskap. Innehavarna av traditionell kunskap representerar också samernas hembygdsområde på bred front, såväl geografiskt som språkligt. Enligt klimatlagen ska minst hälften av företrädarna vara innehavare av traditionell kunskap.

Den samiska kulturen är särskilt sårbar för klimatförändringar, eftersom den traditionella samiska kulturen är kopplad till den arktiska naturen. Klimatet värms upp betydligt snabbare i den arktiska regionen än i resten av världen.

Det samiska klimatrådets sammansättning från den 1 september 2023 till den 31 augusti 2027:

Företrädare för vetenskapsområden

Klemetti Näkkäläjärvi (Uleåborgs universitet, ordförande) 
Hilppa Gregow (Meteorologiska institutet)
Rauna Kuokkanen (Lapplands universitet)
Päivi Meriläinen (Institutet för hälsa och välfärd)
Markku Ollikainen (Finlands klimatpanel). 
Henni Ylänne (Östra Finlands universitet)

Innehavare av samisk traditionell kunskap

Esko Aikio (Utsjoki)
Petra Biret Magga-Vars (Sodankylä)
Antti-Oula Juuso (Enontekis)
Raija Lehtola (Enare) 
Tuomas Semenoff (Enare)
Jussa Seurujärvi (Enare)

Mer information:
 

Karin Cederlöf
Regeringssekreterare
Miljöministeriet
tfn 0295 250 010
(t.o.m. den 31 augusti 2023)
[email protected]

Heta-Elena Heiskanen
Specialsakkunnig
Miljöministeriet
tfn 0295 250 380
[email protected]

Klemetti Näkkäläjärvi
Ordförande för det samiska klimatrådet
Forskardoktor, CERH, Uleåborgs universitet
tfn 040 5371584
[email protected]