Hyppää sisältöön

Arviointineuvosto Ahvenanmaan uutta itsehallintolakia koskevasta esityksestä: Olennaisten vaikutusten merkityksestä ja suuruusluokasta on vaikea saada kattava kokonaiskuva

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.4.2022 8.37
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon oikeusministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi. Esitys on laaja ja sitä on valmisteltu pitkään. Lakiehdotus on paikoin liian seikkaperäinen ja lakiehdotuksessa tulisi keskittyä sen perustelemiseen ja avaamiseen, mitä lakiehdotuksessa esitetään.

Lisäksi ehdotuksessa pitäisi tuoda esille vaikutukset ymmärrettävästi ja johdonmukaisella tavalla. Esitysluonnoksen yksityiskohtaisuus haittaa luettavuutta ja olennaisten asioiden hahmottamista. Muutoksen konkreettisista vaikutuksista on esitysluonnoksen perusteella vaikea saada selkoa.

Lakiehdotuksessa ymmärrettävyyttä parantaisi olennaisesti, jos keskeiset muutosehdotukset esitettäisiin esityksen alussa taulukossa. Taulukossa tulisi kuvata, mitkä pykälät ovat asiallisesti uusia ja mitkä sellaisia, että niillä on vastine olemassa olevassa laissa. Lakiehdotuksesta saa käsityksen, että kyseessä on mahdollistava laki, joka mahdollistaa joidenkin asioiden siirtämistä maakunnan päätettäväksi yksinkertaistetusti. Nyt lukija ei saa vaivatta kuvaa siitä, onko lakiehdotuksessa kyse vain lain modernisoimisesta vai onko kyse periaatteellisesti merkittävästä muutoksesta.

Lakiehdotuksessa on kuvattu itsehallinnon merkitystä Ahvenanmaalle ja muutoksen vaikutuksia demokratiaoikeuksiin, mutta keskeisiä muutoksen hyötyjä ahvenanmaalaisille, yrityksille ja muille yhteisöille tulisi kuvata tarkemmin. Lakiehdotuksessa tulisi arvioida laajemmin, miten konkreettisesti ahvenanmaalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet yhteiskunnassa paranevat nykyisestä ja minkälaisia muutoksia ahvenanmaalaisten, yritysten ja yhteisöjen arkeen saavutettaisiin nykyistä dynaamisemmalla itsehallintojärjestelmällä. 

Arviointineuvosto on joutunut lausumaan hallituksen esitysluonnoksesta, jota on arviointineuvostolle toimitetun version jälkeen olennaisesti muutettu. Toimintatapaa, joka vaikeuttaa arviointineuvoston työskentelyä, ei voida pitää hyvän valmistelukulttuurin mukaisena. Arviointineuvosto korostaa, että esitysluonnos tulisi toimittaa arviointineuvostolle riittävän valmiina. Arviointineuvoston työskentelyä on vaikeuttanut se, että arviointineuvostolle toimitetusta esitysluonnoksesta ilmoitettiin poistettavan esitysluonnoksen 29 §. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy Ahvenanmaan itsehallintolakia koskevaan hallituksen esitykseen (hankenumero: OM016:00/2013).

Hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 046 923 1001