Hyppää sisältöön

Arviointineuvosto Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta: esityksen vaikutukset kuntasektorin luottokelpoisuuteen tulisi arvioida

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.12.2017 15.30
Uutinen 58/2017

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnokseen kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta tulisi lisätä arvioita esitysluonnoksen avulla mahdollisesti vältettävissä olevista kustannuksista. Myös mahdolliset vaikutukset kuntasektorin luottokelpoisuuteen tulisi arvioida.

Lakiluonnoksen tavoitteena on, että Kuntarahoitus Oyj voisi säilyttää ennallaan sen aiemmin kunnille ja kuntayhtymille antamat luotot ja sitoumukset, jotka siirtyisivät maakunta- ja sote-uudistuksen myötä maakunnille ja maakuntien palvelukeskukselle. Kuntien takauskeskuksesta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jolla huomioitaisiin maakuntien perustamisesta aiheutuvat velallisen vaihdokset.

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että lakiluonnoksessa tulisi esittää yksityiskohtaisempi kuvaus siirrettävistä luotoista ja sitoumuksista. Lisäksi tulisi esittää vähintään suuntaa-antava määrällinen arvio kustannuksista, jotka syntyisivät, jos siirtyviksi tarkoitetut lainat ja sitoumukset irtisanottaisiin.

Esitysluonnoksessa tulisi myös arvioida ehdotettavien toimenpiteiden mahdollisia vaikutuksia kuntasektorin rahoitukseen, erityisesti kuntien ja kuntayhtymien varainhankinnan luottokelpoisuuden näkökulmasta.

Esitysluonnosta tulisi täydentää yritysvaikutusten arvioinnin osalta. Vaikutuksista esimerkiksi Kuntarahoitus Oyj:lle, muille rahoituslaitoksille ja kuntien omistamille yhtiöille tulisi esittää arvio. Lisäksi tulisi käsitellä vaikutuksia perustettavien maakuntien omistamille ja mahdollisesti perustettaville yhtiöille, sekä niiden kilpailijoille.

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295 160 447, valtioneuvoston kanslia

Arviointineuvoston lausunto 15.12.2017