Hyppää sisältöön

Arviointineuvosto: Osakesäästötilin konkreettiset hyödyt ja kustannukset sijoittajalle pitäisi nostaa selvemmin esiin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.11.2018 11.10
Uutinen 45/2018

Osakesäästötilin vaikutuksia on kuvattu melko monipuolisesti hallituksen esityksessä. Esityksen vaikutuksia sijoittajalle olisi kuitenkin tarkennettava, sekä käsiteltävä osakesäästötilin yhteensopivuutta nykyiseen verojärjestelmään.

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että esityksessä kuvataan havainnollisesti kotitalouksien nykyistä rahoitus- ja reaalivarallisuuden määrää. Muutoinkin asian taustaa ja nykytilaa on kuvattu hyvin. Hallituksen esityksessä on hyödynnetty pitkälti työryhmän suosituksia osakesäästötilin kehittämiseksi, mitä voidaan pitää myönteisenä.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että esityksessä on tuotu monipuolisesti esiin osakesäästötilin vaikutuksia. Kotitalouksille, eli tyypillisille piensijoittajille, koituvia konkreettisia hyötyjä ja kustannuksia pitäisi kuitenkin selostaa paremmin. Osakesäästötilin verotuksesta on laadittu erillinen hallituksen esitys, josta käy ilmi tarkemmin osakesäästötilin verokohtelu. Esityksessä olisi voitu hyödyntää paremmin tuloverotusta koskevan esityksen sisältöä ja siten täydentää vaikutusarvioita.

Esityksessä ei käsitellä osakesäästötilin yhteensopivuutta nykyiseen verojärjestelmään. Arviointineuvoston näkemyksen mukaan esityksen myönteiset vaikutukset, verotuksen neutraalisuuden parantuminen eri sijoitusmuotojen välillä ja ns. lukkiutumisongelman vähentyminen, tulisi käydä selkeämmin ilmi esityksestä. Toisaalta tulisi kuvata myös sitä, että osakesäästötilin verohuojennus ei edistä verojärjestelmän läpinäkyvyyttä ja yksinkertaisuutta. Ehdotus ei myöskään noudata laajan veropohjan ja alempien verokantojen periaatetta. 

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut osakesäästötiliä koskevaa hallituksen esitysluonnosta, joka toimitettiin neuvostolle 19. marraskuuta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta korjataan lausunnossa kuvatuilla lisäyksillä ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 0295 160 202, valtioneuvoston kanslia

Arviointineuvoston lausunto 28.11.2018