Hyppää sisältöön

EU-ministerivaliokunnassa Schengen-alueen kehittäminen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.5.2024 10.24
Tiedote

EU-ministerivaliokunta kokoontui keskiviikkona 8. toukokuuta ja käsitteli Schengen-alueen kehittämistä. Ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja myös kahteen ministerineuvoston kokoukseen.

EU-ministerivaliokunta täydensi tammikuussa EU-avaintavoitteiden yhteydessä muodostettuja kantoja Schengen-alueen kehittämisestä. Schengen-alueen toimivuutta on kehitetty paljon sen jälkeen, kun vuoden 2015 muuttoliikekriisi sekä terrori-iskut nostivat esiin haavoittuvuuksia. Viime vuosina muun muassa Ukrainan sota ja muuttoliikkeen välineellistäminen ovat muuttaneet myös Schengen-alueen turvallisuustilannetta, mikä edellyttää alueen toiminnan jatkokehittämistä. EU-ministerivaliokunta linjasi, että Suomelle on erityisen tärkeää varmistaa, että Schengen-säännöksissä ja muissa EU-tason säännöksissä olisi riittävä liikkumavara toimia erityisesti välineellistetyn maahantulon tilanteessa. Suomi muistuttaa, että perussopimusten mukaan unionin on kunnioitettava valtion keskeisiä tehtäviä kuten yleisen järjestyksen ylläpitäminen ja kansallisen turvallisuuden takaaminen. Rajaturvallisuustoimien, siihen liittyvän EU-lainsäädännön ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin toimintakyvyn ja tarvittaessa toimivallan kehittäminen on kannatettavaa, jotta voidaan paremmin estää ja torjua vihamielistä vaikuttamista.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja seuraaviin neuvoston kokouksiin:

  • Euroryhmä (13.5.) ja ECOFIN (14.5.)
  • Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto (13.-14.5.)

ECOFIN-neuvoston pääaiheita ovat ehdotukset arvonlisäverotuksen paremmin soveltuviksi digiaikana sekä Ukrainan tukeminen. Euroryhmässä on esillä raportointi kansainvälisistä kokouksista. Pankkiunionikokoonpanossa esillä on Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan 19. kuuleminen sekä raportti yhteisen kriisinratkaisuneuvoston toiminnasta. Euroryhmän laajennetun kokoonpanon asialistalla on euroalueen kilpailukyky ja siihen liittyvään tieto- ja osaamisvajeeseen puuttuminen ja tilannekatsaus pääomamarkkinaunioniin.

Koulutuksesta vastaavat ministerit hyväksyvät suositukset oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistämiseksi sekä päätelmät näyttöön perustuvasta koulutuspolitiikasta eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisessa, ja keskustelevat tekoälystä koulutuksessa. Nuoriso-neuvostossa hyväksytään muun muassa päätelmät Euroopan nuorison teemavuoden 2022 perinnöstä. Kulttuuriasioista vastaavat ministerit hyväksyvät päätelmät tukitoimista verkkosisällön luojina toimiville vaikuttajille sekä kulttuuri- ja luovien alojen vahvistamisesta datapohjaisella yleisösuhdetyöllä, ja keskustelevat kulttuuri - ja luovien alojen tulevaisuudenkestävyydestä tekoälyaikana. Urheiluministerit muun muassa hyväksyvät päätöslauselman Euroopan unionin urheilun työsuunnitelmasta vuosille 2024 - 2027. 

Lisätietoja: Erityisavustaja (EU-asiat) Tuomas Tikkanen p. 040 523 5768, EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949 ja viestintäasiantuntija Lauri Heikkinen p. 0295 160034, valtioneuvoston kanslia

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä EU-ministerivaliokunnassa käsiteltävät julkiset asiakirjat julkaistaan valtioneuvoston verkkosivulla.