Hoppa till innehåll

EU-ministerutskottet diskuterade utvecklingen av Schengenområdet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.5.2024 10.24 | Publicerad på svenska 8.5.2024 kl. 15.12
Pressmeddelande

EU-ministerutskottet sammanträdde onsdagen den 8 maj och diskuterade utvecklingen av Schengenområdet. Ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter inför två informella möten i ministerrådet.

EU-ministerutskottet kompletterade i januari de ståndpunkter om utvecklandet av Schengenområdet som framfördes i samband med EU:s centrala mål. Schengenområdets funktion har utvecklats mycket sedan migrationskrisen 2015 och olika terrordåd avslöjat flera sårbarheter. Under de senaste åren har bland annat kriget i Ukraina och instrumentaliseringen av migrationen ändrat säkerhetsläget i Schengenområdet, vilket förutsätter en fortsatt utveckling av verksamheten i regionen. EU-ministerutskottet fastställde att det är särskilt viktigt för Finland att man säkerställer att det i Schengenbestämmelserna och i de övriga bestämmelserna på EU-nivå finns tillräckligt med handlingsutrymme för att kunna agera i synnerhet vid instrumentalisering av migration. Finland påminner att unionen enligt grundfördragen ska respektera statens centrala uppgifter, såsom upprätthållandet av allmän ordning och tryggandet av den nationella säkerheten. Utvecklandet av gränssäkerhetsåtgärderna, den EU-lagstiftning som hänför sig till gränssäkerheten och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontexs funktionsförmåga, och vid behov Frontexs befogenheter, bör understödjas för att man bättre ska kunna förhindra och bekämpa fientlig påverkan.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Eurogruppen (den 13 maj) och Ekofinrådet (den 14 maj)
  • Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (den 13–24 maj)

Huvudteman för Ekofinrådet är förslag på hur mervärdesbeskattningen kan bli bättre anpassad för den digitala tidsåldern och stödet till Ukraina. Eurogruppen ska behandla rapporteringen om internationella möten. Bankunionsländerna behandlar det 19:e samrådet med ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsorgan samt en rapport om Gemensamma resolutionsnämnden. På agendan för Eurogruppens utvidgade sammansättning står eurozonens konkurrenskraft och åtgärdandet av informations- och kompetensbristen i anslutning till konkurrenskraften samt en lägesrapport om kapitalmarknadsunionen.

De ministrar som ansvarar för utbildningsfrågor antar rekommendationer för att främja rörligheten i samband med lärande samt slutsatser om en evidensbaserad utbildningspolitik i genomförandet av det europeiska utbildningsområdet och diskuterar artificiell intelligens i utbildningen. I Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) antas bland annat slutsatser om arvet från Europeiska ungdomsåret 2022. Ministrarna med ansvar för kulturfrågor antar slutsatser om stödåtgärder för påverkare som skapar webbinnehåll samt om att stärka kulturbranscherna och de kreativa branscherna genom databaserat samarbete med allmänheten och diskuterar kulturbranschernas och de kreativa branschernas framtida hållbarhet i en tid med artificiell intelligens. Idrottsministrarna antar bland annat en resolution om Europeiska unionens arbetsplan för idrott 2024–2027. 

Mer information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Lauri Heikkinen, kommunikationsexpert, tfn 0295 160034, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på finska på statsrådets webbplats.