Hyppää sisältöön

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat kesäkuun Eurooppa-neuvostoon

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.6.2024 9.49
Tiedote

EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan keskiviikkona 26. kesäkuuta Suomen kannat 27.–28. kesäkuuta Brysselissä pidettävään Eurooppa-neuvoston kokoukseen sekä ennakkovaikuttamislinjaukset EU:n tulevan varautumisunionistrategian valmisteluun.

Eurooppa-neuvoston keskeisinä aiheina ovat Ukraina, Lähi-itä, turvallisuus ja puolustus ja kilpailukyky. Kokouksessa päätetään myös unionin tulevien viiden vuoden strategisesta agendasta sekä korkean tason nimityksistä. Nimityspakettiin sisältyvät komission puheenjohtajaehdokas, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja sekä Eurooppa-neuvoston seuraava puheenjohtaja. 

Suomen prioriteettina on EU:n vahva poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen tuki Ukrainalle. Lähi-idän osalta Suomi katsoo, että EU:n on tuettava kaikin tavoin diplomaattisia toimia, jotka tähtäävät tulitaukoon Gazassa sekä siellä yhä olevien panttivankien vapauttamiseen.

Suomi tukee vahvasti eurooppalaisen puolustusteollisuuden kapasiteetin vahvistamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Esillä kokouksessa on myös varautuminen, jonka osalta Suomi tukee kokonaisvaltaista, koordinoitua ja kaikki uhat kattavaa lähestymistapaa Eurooppa-neuvoston maaliskuun linjausten mukaisesti. 

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi Suomi korostaa erityisesti yhteisten eurooppalaisten ratkaisujen löytymistä pääomamarkkinoiden kehittämiseksi, sekä aidosti tasavertaisten kilpailuun perustuvien sisämarkkinoiden kehittämistä.

EU:n strateginen agenda tuleville viidelle vuodelle heijastelee hyvin Suomen avaintavoitteita, ja se on Suomen hyväksyttävissä. Strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen, Euroopan kokonaisturvallisuuden parantaminen sekä biotalouden ja kiertotalouden edistäminen sisältyvät ohjelmaan. 

EU-ministerivaliokunta tarkensi lisäksi Suomen näkemyksiä EU:n varautumisunionistrategian kehittämiseen. EU:n tulevan varautumisunionistrategian tulisi perustua kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan sekä tunnistettuun uhkamaisemaan ja riskiarvioihin sekä määritellä EU:n kokonaisturvallisuuden konsepti ja yhteinen tavoitetila. Varautumisen tulisi keskittyä teemoihin, joissa EU voi tuoda lisäarvoa. Näitä voivat olla esimerkiksi sisämarkkinoiden toiminnan turvaaminen, kriittinen infrastruktuuri, huoltovarmuus, energiaturvallisuus, yksityisen sektorin rooli sekä EU-Nato-yhteistyö.

Lisätietoja: Erityisavustaja (EU-asiat) Tuomas Tikkanen p. 040 523 5768, EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949 ja viestinnän erityisasiantuntija Lauri Heikkinen p. 0295 160 034, valtioneuvoston kanslia

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä EU-ministerivaliokunnassa käsiteltävät julkiset asiakirjat julkaistaan valtioneuvoston verkkosivulla.