Hyppää sisältöön

EU:n oikeus- ja sisäministerit keskustelevat Helsingissä yhteisistä arvoista ja sisäisen turvallisuuden suunnasta

oikeusministeriösisäministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 2.7.2019 11.23 | Julkaistu suomeksi 3.7.2019 klo 10.53
Tiedote 360

Muuttoliike, sisäisen turvallisuuden suunta sekä yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen ovat keskeisiä kysymyksiä, kun EU:n sisäministerit ja oikeusministerit kokoontuvat epäviralliseen ministerikokoukseen Helsinkiin 18.–19. heinäkuuta.

Kokouksen puheenjohtajana toimii 18. heinäkuuta sisäministeri Maria Ohisalo ja 19. heinäkuuta oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Turvallisempaa arkea kansalaisille

Sisäministerit keskustelevat kokouksessa EU:n sisäisen turvallisuuden tulevaisuudesta. He tarkastelevat muun muassa lainvalvontaviranomaisten, kuten poliisin ja rajaviranomaisten, operatiivisen yhteistyön tehostamista ja Euroopan poliisivirasto Europolin toiminnan kehittämistä. Sisäministerit jatkavat keskustelua EU:n sisäisen turvallisuuden suunnasta koko Suomen puheenjohtajakauden ajan.

”EU on avainasemassa, kun puhutaan kansalaisten arjen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Torjumalla uudenlaisia uhkia, parantamalla yhteiskunnan kriisinkestokykyä ja huolehtimalla perusoikeuksien kunnioittamisesta rakennamme EU:sta turvallisemman paikan elää”, sisäministeri Ohisalo toteaa.

Sisäministerit keskustelevat myös siitä, miten eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa tulisi viedä eteenpäin. Aiheina ovat etenkin yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen sekä paluukysymykset. Tarkoitus on kerätä viime vuosina saadut opit ja pohtia, miten vielä avoimena olevat kysymykset ratkaistaan.

Sisäministerit käyvät kokouksessa kuvitteelliseen hybridiuhkatilanteeseen perustuvan poliittisen keskustelun, jonka tarkoituksena on tuoda esille hybridiuhkia sisäisen turvallisuuden näkökulmasta. Keskustelu on osa Suomen tavoitetta lisätä puheenjohtajakaudellaan jäsenmaiden tietoisuutta ja koordinointia hybridiuhkien torjumiseksi.

Yhteiset arvot ja oikeusvaltioperiaate ovat EU:n kulmakiviä

Yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen on yksi Suomen puheenjohtajakauden painopisteistä. Oikeusministerit keskustelevat aiheesta perjantaina 19. heinäkuuta oikeusalan näkökulmasta. Oikeusvaltioperiaatteen toteutumisessa keskeistä on oikeuslaitosten tehokkuus, riippumattomuus ja laatu. Näiden periaatteiden toteutuminen vaikuttaa myös Euroopan oikeusalueen yhteistyöhön, joka perustuu vastavuoroiseen tunnustamiseen ja keskinäiseen luottamukseen.

”Jäsenvaltioiden yhteinen arvopohja on koko unionin toiminnan perusta. Ilman vahvaa yhteistä arvopohjaa EU ei pysty tehokkaasti vastaamaan tämän päivän haasteisiin eikä turvaamaan kansalaisten oikeuksia. Yhteinen arvopohja on edellytys kestävälle Euroopalle ja kestävälle tulevaisuudelle", sanoo oikeusministeri Henriksson.

Toisena kokousaiheena on rikosoikeudellisen yhteistyön kehittäminen unionissa. Sujuva yhteistyö on tärkeää rajat ylittävien rikosten selvittämiseksi ja syytteeseen panemiseksi. Kokouksessa keskustellaan erityisesti vankeusajan olosuhteista ja vaihtoehdoista vankeudelle.

Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana 1.7.–31.12.2019. Suomi järjestää puheenjohtajakaudellaan kuusi epävirallista ministerikokousta Finlandia-talossa Helsingissä. Median edustajien akkreditointi epäviralliseen oikeus- ja sisäministerien kokoukseen päättyy torstaina 4. heinäkuuta.

Lisätietoja:

kansainvälisten asioiden johtaja Laura Yli-Vakkuri, sisäministeriö, p. 0295 488 250, laura.yli-vakkuri(at)intermin.fi
viestintäpäällikkö Saara Nevala, sisäministeriö, p. 050 555 5035, press(at)intermin.fi (haastattelupyynnöt)
yksikönpäällikkö Eeva Aittoniemi, oikeusministeriö, p. 0295 150 170, eeva.aittoniemi(at)om.fi (oikeusasiat)
yksikönpäällikkö Tia Möller, oikeusministeriö, p. 0295 150 105, tia.moller(at)om.fi (oikeusvaltio)
lainsäädäntöneuvos Mirja Salonen, oikeusministeriö, p. 0295 150 019, mirja.salonen(at)om.fi (rikosoikeudellinen yhteistyö)
viestintäjohtaja Katja Huumo, oikeusministeriö, p. 0295 150 113, katja.huumo(at)om.fi (haastattelupyynnöt)