Hoppa till innehåll

EU:s justitie- och inrikesministrar diskuterar i Helsingfors gemensamma värden och riktningen för inre säkerhet

inrikesministerietjustitieministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 2.7.2019 11.23 | Publicerad på svenska 3.7.2019 kl. 10.53
Pressmeddelande

Migrationen, riktningen för den inre säkerheten samt stärkandet av de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen är viktiga frågor när EU:s inrikesministrar och justitieministrar samlas till ett informellt ministermöte i Helsingfors den 18–19 juli.

Ordförande för mötet den 18 juli är inrikesminister Maria Ohisalo och den 19 juli justitieminister Anna-Maja Henriksson.

En tryggare vardag för medborgarna

På mötet mellan inrikesministrarna diskuteras framtidsutsikterna för EU:s inre säkerhet. Ministrarna granskar bland annat hur de brottsbekämpande myndigheternas, dvs. polisens och gränsmyndigheternas, operativa samarbete kan effektiviseras och hur verksamheten vid Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) kan utvecklas. Inrikesministrarna kommer att fortsätta diskussionen om riktningen för EU:s inre säkerhet under Finlands hela ordförandeskap.

”EU har en nyckelposition när det gäller frågor som rör medborgarnas säkerhet i vardagen. Genom att avvärja nya typer av hot, förbättra samhällets kristålighet och se till att de grundläggande fri- och rättigheterna respekteras gör vi EU till en tryggare plats att leva i”, konstaterar inrikesminister Ohisalo.

Inrikesministrarna diskuterar också hur den europeiska invandringspolitiken ska föras framåt. Framför allt diskuteras samarbetet med länder utanför EU, förnyelsen av det gemensamma asylsystemet och återsändningsfrågor. Avsikten är att utifrån de senaste årens erfarenheter diskutera hur de frågor som ännu är obesvarade kunde lösas.

På mötet kommer inrikesministrarna att föra en politisk diskussion utifrån en fiktiv situation med hybridhot. Syftet är att mot bakgrund av den inre säkerheten lyfta fram hybridhoten. Diskussionen är en del av Finlands målsättning att under sitt ordförandeskap öka både medlemsländernas medvetenhet om hybridhot och medlemsländernas samordning av att avvärja hybridhoten.

Gemensamma värden och rättsstatsprincipen hörnstenar i EU

Att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen är en av prioriteringarna under Finlands ordförandeskap. Justitieministrarna diskuterar detta ur rättsområdets perspektiv fredagen den 19 juli. Domstolsväsendets effektivitet, oberoende och kvalitet är viktigt när rättsstatsprincipen genomförs. Genomförandet av dessa saker påverkar också samarbetet inom det europeiska rättsområdet, som bygger på ömsesidigt erkännande och förtroende.

”Medlemsländernas gemensamma värdegrund utgör grunden för hela unionens verksamhet. Utan en stark gemensam värdegrund klarar EU inte av att effektivt bemöta nutidens utmaningar och inte heller att säkerställa medborgarnas rättigheter. En gemensam värdegrund är förutsättningen för ett hållbart Europa och en hållbar framtid”, säger justitieminister Henriksson.

Det andra mötestemat är utvecklingen av straffrättsligt samarbete i unionen. Ett smidigt samarbete är viktigt när gränsöverskridande brott utreds och åtal väcks. På mötet diskuteras särskilt förhållandena under fängelsetiden och alternativen till fängelsestraff.

Finland är ordförande i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019. Under sitt ordförandeskap ordnar Finland sex informella ministermöten i Finlandiahuset i Helsingfors. Ackrediteringen av medierepresentanter till det informella mötet mellan justitie- och inrikesministrarna stänger torsdagen den 4 juli.

Mer information:

Laura Yli-Vakkuri, direktör för internationella frågor, inrikesministeriet, tfn 0295 488 250, laura.yli-vakkuri(a)intermin.fi
Saara Nevala, kommunikationschef, inrikesministeriet, tfn 050 555 5035, press(a)intermin.fi (intervjuförfrågningar)
Eeva Aittoniemi, enhetschef, justitieministeriet, tfn 0295 150 170, eeva.aittoniemi(a)om.fi (rättsliga frågor)
Tia Möller, enhetschef, justitieministeriet, tfn 0295 150 105, tia.moller(a)om.fi (rättsstaten)
Mirja Salonen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 019, mirja.salonen(a)om.fi (straffrättsligt samarbete)
Katja Huumo, kommunikationsdirektör, justitieministeriet, tfn 0295 150 113, katja.huumo(a)om.fi (intervjuförfrågningar)