Hyppää sisältöön

Eurooppaministerit tarkastelevat Puolan oikeusvaltiotilannetta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.5.2024 15.56
Tiedote
Ministeri Adlercreutz seisoo kädet puuskassa ja katsoo kameraan. Taustalla vihertävä puu.

EU:n yleisten asioiden neuvosto kokoontuu tiistaina 21. toukokuuta Brysselissä. Neuvosto aloittaa kesäkuun Eurooppa-neuvoston valmistelun, jatkaa EU:n vuotuista oikeusvaltiovuoropuhelua ja tarkastelee Puolan oikeusvaltiotilannetta. Suomea kokouksessa edustaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz.

Neuvosto aloittaa 27.–28. kesäkuuta pidettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelut keskustelemalla Eurooppa-neuvoston esityslistaehdotuksesta. Kesäkuun Eurooppa-neuvoston aiheita ovat Ukraina, turvallisuus ja puolustus, kilpailukyky, ulkosuhteet sekä tuleva EU:n institutionaalinen kausi. Institutionaalisella kaudella tarkoitetaan tulevaa komission ja parlamentin 5 vuotista toimikautta.

Neuvosto jatkaa vuotuista oikeusvaltiovuoropuhelua keskustelemalla oikeusvaltiotilanteesta Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa ja Luxemburgissa. Suomi jatkaa oikeusvaltiokysymyksissä toimintaansa pitkäaikaisella linjallaan ja edistää oikeusvaltioperiaatteen toteutumista ja korruption torjuntaa EU:ssa. Suomi katsoo, että komission vuosittaiseen oikeusvaltiokertomukseen pohjautuva neuvoston oikeusvuoropuhelu on oleellinen keino lujittaa oikeusvaltioperiaatetta Euroopan unionissa.   

Lisäksi neuvosto tarkastelee Puolan oikeusvaltiotilannetta. Komissio antoi 20.12.2017 perustellun ehdotuksen neuvoston päätökseksi, jonka mukaan on selvä vaara, että Puola loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta. Komissio ilmoitti 6.5.2024 katsovansa Puolan oikeusvaltiotilanteen parantuneen siinä määrin, ettei (SEU 7 artiklan 1 kohdan mukaista) selvää vaaraa oikeusperiaatteen vakavalle loukkaukselle enää ole. Komissio on ilmoittanut neuvostolle ja Euroopan parlamentille aikeistaan peruuttaa Puolaa koskeva perusteltu ehdotus. Neuvostolla on tilaisuus esittää mahdolliset näkemyksensä ennen kuin komissio tekee asiassa virallisen päätöksen. 

”Puolan käynnistämät toimet oikeusvaltiotilanteen korjaamiseksi ovat merkittäviä ja tärkeitä. Suomi yhtyy komission arvioon Puolan oikeusvaltiotilanteen myönteisestä kehityksestä ja tuemme komission suunnitelmaa 7 artiklan mukaisen oikeusvaltiomenettelyn päättämisestä. On oleellista, että toimia oikeusvaltiotilanteen parantamiseksi ja edelleen kehittämiseksi jatketaan niin Puolassa kuin muissakin jäsenmaissa”, sanoo ministeri Adlercreutz.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle. 

Lisätietoja: erityisasiantuntija Heli Siivola p. 050 576 7745 ja erityisavustaja Andreas Elfving p. 050 310 0274, valtioneuvoston kanslia