Hyppää sisältöön

Hallitukselta linjauksia uusista koronarajoituksista - rokotukset edelleen avain epidemian hallintaan

opetus- ja kulttuuriministeriösisäministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.12.2021 23.38 | Julkaistu suomeksi 23.12.2021 klo 9.17
Tiedote 745/2021
Pääministeri Marin Säätytalon portailla 21.12.

Hallitus on neuvotellut tiistaina 21. joulukuuta koronatilanteesta ja linjannut uusista rajoituksista ja muista tarvittavista toimenpiteistä. Rokotuskattavuuden noston lisäksi tarvitaan sekä valtakunnallisia että alueellisia tehokkaasti lähikontakteja rajoittavia toimia, joilla epidemian leviämistä voidaan hidastaa. Näin saadaan lisäaikaa kolmansien rokoteannosten antamiselle.

Tällä hetkellä väestön rokotuskattavuuden ja -suojan kasvattaminen on olennaista. Hallitus korostaa kolmansien rokotusten merkitystä ja niiden antamisen vauhdittamista kunnissa. Edelleen on tärkeää, että myös ensimmäinen ja toinen rokote otetaan, sillä Suomessa on lähes 600 000 *) täysin rokottamatonta aikuista. 

Hallitus suosittelee viranomaisia arvioimaan ja sen mukaisesti ottamaan laajasti ja täysimääräisesti käyttöön tartuntatautilain mukaisia pandemiantorjunnan keinoja.

Koronapassin käyttöön rajoituksia leviämisvaiheen alueilla

Lisäksi hallitus linjasi, että nopealla aikataululla valmistellaan tartuntatautilain 58 i § mukainen valtioneuvoston asetus koronapassin määräaikaisesta käytön rajoittamisesta 28.12.2021 alkaen kolmen viikon ajaksi.

Koronapassin käytön rajoitukset koskevat leviämisalueiden kohtalaisen ja korkean riskin tilaisuuksia ja tiloja. Korkean riskin tilaisuuksia ja tiloja ovat esimerkiksi baarit, karaokeravintolat, yökerhot sekä massatilaisuudet, joissa istumapaikkoja ei ole määritelty. Kohtalaisen riskin tiloja ja tilaisuuksia ovat esimerkiksi yli 10 henkilön kuorolaulutilaisuudet, ulkona olevat katsomot, joissa istumapaikkoja ei ole määritelty sekä messut, joissa ei ole erityisjärjestelyjä kontaktien välttämiseksi. Matalan riskin tilaisuuksissa koronapassin käyttö jatkuisi edelleen.

Ravitsemisliikkeiden aukioloon rajoituksia koronapassin käyttöä rajaamalla

Ravitsemisliikkeissä koronapassin käyttöä rajataan jo perjantaista 24.12. alkaen niin, että anniskelu päättyy ravitsemisliikkeissä klo 21 ja aukiolo klo 22.

Tiistaista 28.12. alkaen anniskelu päättyy klo 17 ja anniskeluravintoloiden aukiolo päättyy klo 18. Ruokaravintoloissa anniskelu päättyy niin ikään klo 17 ja aukiolo sallittaisiin koronapassilla 18-20.

Asiakaspaikoista voi anniskeluravintoissa olla käytössä maksimissaan 50 % ja ruokaravintoloissa 75 % normaalista asiakaspaikkamäärästä. Ravintoloilla on oikeus edellyttää koronapassin käyttöä koko aukiolonsa ajan koko maassa.

Korkeakoulut, vapaa sivistystyö, aikuisten perusopetus ja aikuisten taiteen perusopetus etäopetukseen

Hallitus linjasi, että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetuksen, vapaan sivistystyön, aikuisten perusopetuksen ja aikuisten taiteen perusopetuksen järjestämisessä siirrytään etäopetukseen 16.1.2022 saakka. Suositus ei kuitenkaan koske välttämätöntä lähiopetusta.

Etäopetussuositus ei koske perusopetusta, ammatillista koulutusta eikä lukiokoulutusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivittävät aiemmat suosituksensa opetuksen ja koulutuksen järjestäjille.

Sisärajavalvonta palautetaan Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen 28.12. alkaen

Hallitus linjasi, että sisärajavalvonta otetaan uudelleen käyttöön Suomen rajoilla tiistaina 28.12. alkaen. Uuden koronavirusmuunnoksen nopean leviämisen vuoksi tartuntatautilain mukaiset korvaavat toimenpiteet eivät yksin riitä turvaamaan terveydenhuollon kantokykyä. Valtioneuvosto tekee päätöksen uusista rajoituksista istunnossaan tiistaina 28.12.2021, ja päätös tulee voimaan heti. Päätös on voimassa 16.1.2022 asti.

Sisärajavalvonta palautetaan kattavasti Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen. Suomeen saapuvilta vaaditaan todistus täydestä rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista sekä todistus alle 48 tuntia vanhasta negatiivisesta Covid-19-testituloksesta. Vaatimus koskee 31.12.2021 asti vuonna 2005 tai sitä aikaisemmin syntyneitä ja 1.1.2022 alkaen vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä. 

Negatiivista testitulosta ei edellytetä Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta, eikä henkilöiltä, joiden maahantulon perusteena on välttämätön syy kuten pakottavat perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt. Kaikkia matkustajia koskevat kuitenkin tartuntatautilain mukaiset vaatimukset todistusten esittämisestä ja Aluehallintoviranomaisten tekemät päätökset pakollisista terveystarkastuksista.

Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkaat sekä henkilöt Norrtäljen kunnan ja Ahvenanmaan välisessä liikenteessä voivat korvata edellä mainitun vaatimuksen todistuksella hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta, alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista tai todistuksella negatiivisesta enintään 7 vuorokautta ennen Suomeen saapumista tehdystä covid-19-testistä.

Sisärajavalvonta on ollut palautettuna covid-19-tartuntatautiepidemian vuoksi myös 19.3.2020–25.7.2021.

Rajoitustoimista aiheutuvien kustannusten korvaaminen

Hallitus varautuu suorien ja välttämättömien rajoitustoimista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen tilanteen edellyttämällä tavalla. Jatkovalmistelussa linjataan pikaisesti korvausten toteuttamistavasta erityisesti yritysten kustannustukilainsäädännön (sulkemiskorvaus, rajattu kustannustuki), työttömyysturvan sekä tapahtumien (mukaan lukien kulttuuri ja urheilu) peruuntumisen osalta. Lisäksi jatketaan koronatilanteesta johtuvien suorien kustannusten korvaamista viranomaisille täysimääräisesti.

Koronatoimien yhteensovittamiseen uusi koronaministerityöryhmä

Hallitus linjasi myös koronaministerityöryhmän perustamisesta. Valtioneuvosto asettaa lähiaikoina ministerityöryhmän, jonka tehtävänä on koronatoimenpiteiden poikkihallinnollinen yhteensovittaminen ja tiedonvaihdon varmistaminen.

Ministerityöryhmässä käsitellään hallituksen valmisteluelimenä poliittisia linjavalintoja ja kannanmäärittelyjä sekä asioiden valmistelua, jotka ratkaistaan valtioneuvoston yleisistunnossa tai sellaiset asianomaisessa ministeriössä ratkaistavat asiat, jotka ovat luonteeltaan poikkihallinnollisia. Ministerityöryhmän puheenjohtajan toimii perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Lisätietoja: 
strategiajohtaja Pasi Pohjola, STM, [email protected]
osastopäällikkö Taneli Puumalainen, STM, [email protected]
hallitusneuvos Ismo Tuominen STM, [email protected] (ravintolat)
rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa, SM, [email protected] (sisärajavalvonta)
 

*) Korjaus 22.12.2021 klo 18.45: luku korjattu, oikea luku on lähes 600 000 (599 000), ei 800 000.