Hoppa till innehåll

Regeringen drog upp riktlinjer för nya coronarestriktioner – vaccinationer är fortfarande av avgörande betydelse för hanteringen av epidemin

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2021 23.38 | Publicerad på svenska 23.12.2021 kl. 9.17
Pressmeddelande 745/2021
Statsminister Sanna Marin

Tisdagen den 21 december förhandlade regeringen om coronaläget och fastställde nya restriktioner och andra behövliga åtgärder. Utöver en högre vaccinationstäckning behövs det både nationella och regionala åtgärder som effektivt begränsar närkontakter i syfte att bromsa epidemins spridning. Detta ska ge mera tid att komplettera vaccinationerna med den tredje vaccindosen.

För närvarande är det viktigt att öka vaccinationstäckningen och befolkningens vaccinationsskydd. Regeringen understryker betydelsen av att ge den tredje vaccindosen och av att påskynda processen i kommunerna. Det är fortfarande viktigt att ta den första och andra vaccindosen, eftersom det i Finland finns närmare 600 000 *) ovaccinerade vuxna personer.

Regeringen rekommenderar att myndigheterna bedömer behovet av åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att bekämpa pandemin och inför vid behov åtgärder på bred bas och fullt ut.

Begränsningar i användningen av coronapass i områden med samhällsspridning

Regeringen fastställde att det med snabb tidtabell ska beredas en i 58 i § i lagen om smittsamma sjukdomar avsedd förordning av statsrådet om temporär begränsning av användningen av covidintyget som coronapass under tre veckor med början den 28 december 2021.

Begränsningarna i användningen av coronapass ska gälla sådana evenemang och lokaler i områden med samhällsspridning där smittorisken är måttlig eller hög. Smittorisken bedöms vara hög till exempel på barer, karaokebarer och nattklubbar och vid massevenemang utan bestämda sittplatser. Lokaler och evenemang med måttlig smittorisk är till exempel körsångsevenemang med över 10 personer, läktare utomhus utan bestämda sittplatser och mässor utan specialarrangemang för att undvika närkontakt. Coronapass kan fortfarande användas vid evenemang med låg smittorisk.

Förplägnadsrörelsers öppettider begränsas genom begränsningar i användningen av coronapass

Användningen av covidintyget som coronapass i förplägnadsrörelser begränsas redan från och med fredagen den 24 december. Detta innebär att förplägnadsrörelserna får servera alkohol till kl. 21 och hålla öppet till kl. 22.

Från och med tisdagen den 28 december upphör serveringen av alkohol kl. 17, och förplägnadsrörelserna får hålla öppet till kl. 18. Likaså i restauranger som i huvudsak serverar mat upphör serveringen av alkohol kl. 17. Restaurangerna får hålla öppet kl. 18–20 om de kräver att kunderna visar upp covidintyg.

I restauranger med alkoholservering får högst 50 procent av kundplatserna vara i användning, och i restauranger som i huvudsak serverar mat högst 75 procent av platserna. Restauranger i hela landet har under hela öppettiden rätt att kräva att kunderna visar upp covidintyg.

Distansundervisning vid högskolor och inom fritt bildningsarbete, grundläggande utbildning för vuxna och grundläggande konstundervisning för vuxna

Regeringen fastställde att yrkeshögskolorna och universiteten, det fria bildningsarbetet, den grundläggande utbildningen för vuxna och den grundläggande konstundervisningen för vuxna ska övergå till distansundervisning fram till den 16 januari 2022. Rekommendationen gäller dock inte nödvändig närundervisning.

Rekommendationen om distansundervisning gäller inte den grundläggande utbildningen, yrkesutbildningen eller gymnasieutbildningen. Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd uppdaterar sina tidigare rekommendationer till anordnare av undervisning och utbildning.

Gränskontrollen vid de inre gränserna återinförs i trafiken mellan Finland och alla Schengenländer från och med den 28 december

Regeringen fastställde att inre gränskontroll vid Finlands gränser återinförs tisdagen den 28 december. På grund av den snabba spridningen av den nya virusvarianten är de ersättande åtgärderna enligt lagen om smittsamma sjukdomar inte tillräckliga för att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft. Statsrådet fattar beslut om nya begränsningar vid sitt sammanträde tisdagen den 28 december 2021. Beslutet träder i kraft genast och gäller till och med den 16 januari 2022.

Den inre gränskontrollen återinförs i stor omfattning i trafiken mellan Finland och alla Schengenländer. Resenärer som kommer till Finland ska visa upp både ett intyg över full vaccinationsserie eller ett intyg över att ha insjuknat i covid-19 för mindre än sex månader sedan och ett intyg över negativt covid-19-test som är högst 48 timmar gammalt. Kravet gäller till och med den 31 december 2021 för personer födda 2005 eller tidigare och från och med den 1 januari 2022 för personer födda 2006 eller tidigare.

Intyg över negativt testresultat krävs inte av finska medborgare, utlänningar som varaktigt bor i Finland eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl. Kravet att uppvisa de intyg som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar och regionförvaltningsverkens beslut om obligatoriska hälsokontroller gäller dock alla resenärer.

Invånare på gränsorterna vid Finlands och Sveriges samt Finlands och Norges landgräns och personer som reser i trafiken mellan Norrtälje kommun och Åland kan istället för ovannämnda intyg visa upp ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19, ett intyg över att ha insjuknat i covid-19 för mindre än sex månader sedan eller ett intyg över  negativt covid-19-test som tagits högst 7 dygn före ankomsten till Finland.

Den inre gränskontrollen har återinförts på grund av covid-19-pandemin också mellan den 19 mars 2020 och den 25 juli 2021.

Ersättning av kostnader till följd av restriktionerna

Regeringen bereder sig på att ersätta direkta och nödvändiga kostnader till följd av restriktionerna på det sätt som situationen kräver. Vid den fortsatta beredningen fastställs det med snabb tidtabell hur ersättningarna ska genomföras, särskilt när det gäller lagstiftningen om kostnadsstöd för företag (ersättning för stängning, begränsat kostnadsstöd), utkomstskyddet för arbetslösa och inställandet av evenemang (inklusive kultur och idrott). Dessutom fortsätter man att ersätta fullt ut de direkta kostnader som coronaläget medför för myndigheterna.

Ny ministerarbetsgrupp för samordning av coronaåtgärder

Regeringen beslutade också att det ska inrättas en ministerarbetsgrupp för samordning av coronaåtgärder. Statsrådet kommer inom en nära framtid att tillsätta en ministerarbetsgrupp med uppgift att tväradministrativt samordna coronaåtgärderna och säkerställa informationsutbytet.

Ministerarbetsgruppen ska i egenskap av regeringens beredningsorgan behandla politiska riktlinjer och ståndpunkter. Dessutom ska gruppen behandla beredningen av ärenden som avgörs vid statsrådets allmänna sammanträde och beredningen av förvaltningsövergripande ärenden som avgörs vid det ministerium som saken gäller. Ministerarbetsgruppens ordförande är familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Ytterligare information:
Pasi Pohjola, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Ismo Tuominen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (restauranger)
Tuomas Laosmaa, chef för gränskontrollenheten, inrikesministeriet, [email protected] (gränskontroll vid de inre gränserna)

 

*) Korrigering 22.12.2021 kl. 18.45: siffran är närmare 600 000 (599 000), inte närmare 800 000.