Hyppää sisältöön

Koronaministerityöryhmä valmisteli hallituksen viime viikon linjausten toimeenpanoa

sosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston viestintäosastovaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2022 14.24 | Julkaistu suomeksi 11.2.2022 klo 12.10
Tiedote 78/2022
Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén koronaministerityöryhmän kokouksessa

Hallituksen koronaministerityöryhmä jatkoi tiistaina 8. helmikuuta hallituksen neuvottelussa viime viikolla linjattujen asioiden valmistelua ja toimeenpanoa. Ministerityöryhmä puolsi myös etätyösuosituksen päättymistä helmikuun lopussa. Ravintolarajoitusten lieventämistä ja nykymuotoisen koronapassin jäädyttämisen jatkoa koskevia asetuksia valmistellaan. Periaatepäätös hybridistrategian päivittämisestä annetaan valtioneuvoston istunnossa torstaina.

Ministeriöt esittävät etätyösuosituksen päättymistä helmikuun lopussa

Ministerityöryhmä puolsi valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön esitystä, että etätyösuositus päättyisi 28. helmikuuta. Vaikka valtakunnallinen etätyösuositus päättyisi, niin alueellisesti se voitaisiin pitää voimassa leviämisalueilla. Koronaministeriryhmä piti hyvänä joustavaa vaiheittaista siirtymistä etä- ja läsnätyön yhdistämiseen.

Työnantajia kehotetaan seuraamaan alueellisten terveysviranomaisten viestintää, sillä alueiden tilanteissa voi tapahtua nopeitakin muutoksia. Työnantaja vastaa riskien arvioinnista työpaikalla. Jotta terveysturvallinen työskentely on mahdollista, tulee työpaikoilla edelleen noudattaa hygienia- ja suojautumistoimia sekä edistää muilla tavoin järjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

Ravintolarajoituksiin lievennyksiä 14. helmikuuta

Hallitus linjasi viime viikolla, että ravintolarajoituksia lievennettäisiin leviämisalueilla 14. helmikuuta alkaen niin, että anniskelu päättyisi kello 23 ja aukiolo kello 24. Lievennykset koskisivat sekä ruoka- että anniskeluravintoloita. Istumapaikkavaatimus ja asiakasmääriä koskevat rajoitukset pysyisivät nykyisellään. Ravintola-asetuksen muutos on tarkoitus antaa torstaina 10. helmikuuta valtioneuvoston istunnossa.

Lisäksi hallitus on aiemmin todennut, että mikäli tautitilanteen kehitys jatkuu suotuisana ja terveydenhuollon kantokyky ei ole uhattuna, ravintolarajoituksista luovuttaisiin kokonaan 1. maaliskuuta alkaen kaikkien ravitsemisliikkeiden osalta.

Koronapassin jäädytyksen jatkoa valmistellaan

Ministerityöryhmä esittää, että nykymuotoisen koronapassin jäädyttämistä jatketaan 28. helmikuuta saakka. 

Lisäksi koronatodistuksen käytön laajentamista koskevan esityksen valmistelua jatketaan tulevaisuuden varalle. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokauden aikana.

Alueille ohjeita tilaisuuksien rajoituksia koskien

Hallitus suositteli viime viikolla, että kaikki kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-alan yleisötilaisuuksia sekä harrastustoimintaa koskevat kokoontumismäärä- ja asiakaspaikkarajoitukset purettaisiin kokonaan 14. helmikuuta alkaen.

Suosituksista lähtee sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje alueellisille viranomaisille mahdollisimman pian. Kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätökset voimassa olevista rajoituksista.

Hybridistrategian päivityksestä periaatepäätös

Ministerityöryhmässä viimeisteltiin koronanhoidon hybridistrategian päivitystä. Uudesta hybridistrategiasta on tarkoitus antaa valtioneuvoston periaatepäätös tämän viikon torstain yleisistunnossa. Samalla kumotaan periaatepäätös hätäjarrumekanismin käyttöönotosta.

Hybridistrategian tavoite vuonna 2022 on yhteiskunnan vakauttaminen mahdollisimman avoimeksi, jälkihoidon ja jälleenrakennuksen tukeminen sekä tarkoituksenmukainen varautuminen globaalin pandemian jatkumiseen. 

Ihmisten omaehtoista koronaterveyden edistämistä tuetaan rokotusten, kotitestauksen edistämisen ja kansalaisviestinnän keinoin. Päätöksenteossa huomioidaan edelleen lapsen edun ensisijaisuuden periaate. Tilanteen niin vaatiessa epidemiatilanteen äkilliseen heikkenemiseen on pystyttävä vastaamaan tarkoituksenmukaisin keinoin.

Epidemiantorjunta perustuu jatkossa ensisijaisesti ihmisten omaehtoisen terveysturvallisen toimintatavan tukemiseen, tartuntojen vakavien seurausten ehkäisemiseen rokotuksin ja vain välttämättömiltä ja rajatuilta osin tilapäiseen sääntelyyn, mukaan lukien EU:n koronatodistuksen kansallinen käyttö. Koronaturvallisessa arkielämässä korostuvat kattavat rokotukset, kotitestauksen edistäminen ja selkeä kansalaisviestintä kunkin alueen tilanteesta ja toimista.

Testaus- ja jäljitysstrategian päivitystyö etenee

Ministerityöryhmä sai myös katsauksen sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemasta testaus- ja jäljitysstrategian päivityksestä. Tavoitteena on ottaa uudistettu strategia käyttöön mahdollisimman pian.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että testaus- ja jäljitysstrategia päivitettäisiin nykyisen epidemiatilanteen vaatimusten mukaiseksi niin, että käytännöt olisivat yhtenäiset koko maassa.

Strategiassa tarkennettaisiin periaatteita, joilla nykyisessä epidemiatilanteessa kohdennetaan testausta ja jäljitystä erityisesti riskiryhmien suojelemiseen ja sote-henkilöstöön. Lisäksi jatkossa epidemian hallinnassa korostuvat sairastuneiden ja altistuneiden omaehtoiset toimet tartuntojen leviämisen estämiseksi.

Lisätietoja:
perhe- ja peruspalveluministeri Lindénin erityisavustaja Timo Lehtinen, [email protected]
osastopäällikkö Juha Sarkio, VM ja osastopäällikkö Raimo Antila, STM, [email protected] (etätyösuositus)
osastopäällikkö Taneli Puumalainen, STM, [email protected] (koronapassi)
osastopäällikkö Satu Koskela, STM, [email protected] (alueiden ohjaus)
hallitussihteeri Pekka Paaermaa, STM, [email protected] (ravintola-asetus)
johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, [email protected] (hybridistrategia)
strategiajohtaja Pasi Pohjola, STM, [email protected] (testaus- ja jäljitysstrategia)