Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Muutoksia eräisiin liikenteenalan lakeihin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.2.2023 14.05
Tiedote

Valtioneuvosto vahvisti 2.2.2023 lakiesityksen, jolla muutetaan eräitä liikenteenalan lakeja. Tarkoitus on päivittää lakeja vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia sekä tehdä muita, luonteeltaan teknisiä muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.3.2023.

Esityksellä muutetaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä, alusturvallisuuden valvonnasta, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta, liikenteen palveluista, matkustaja-aluksen henkilöluetteloista sekä merenkulun ympäristönsuojelusta annettuja lakeja.

Liikenteen palveluista annettuun lakiin tehdään lisäys, jolla pantaisiin täytäntöön direktiivimuutos koskien vuokrattujen ajoneuvojen käyttämistä maanteiden tavaraliikenteessä. Jatkossa toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta voidaan luvanvaraisessa maanteiden tavaraliikenteessä vuokrata ajoneuvoja nykyistä joustavammin.

Liikennepalvelulakia päivitetään myös vastaamaan EU-lainsäädännön uusia vaatimuksia maanteiden henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan riskiluokittamisesta. Lisäksi lakiin lisätään seuraamussäännökset, jotka koskevat tarvittavien ilmoitusten tekemistä sekä asiakirjojen hankkimista ja niiden mukana pitämistä ajoneuvossa.

Alusturvallisuuslakia muutetaan siten, että maantiehen kuulumattomat lossit eivät enää kuulu lain soveltamisalaan. Muutoksen johdosta lainsäädäntö vastaa paremmin käytäntöä. Esitys sisältää myös muutoksia, joilla helpotetaan suomalaisten alusten aluksenmittausta sekä turvataan vaativien aluksenmittausten saatavuus tulevaisuudessa.

Merenkulun ympäristönsuojelulakiin lisätään satamien jätehuoltoa koskeva koulutusvelvoite, joka vastaa alusjätettä koskevaa direktiiviä.

Lakeihin päivitetään merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusta koskevan uuden direktiivin numero.

Mitä seuraavaksi?

Lakiesitys siirtyy Tasavallan presidentin vahvistettavaksi 3.2.2023. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan pääosin 1.3.2023.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, p. 050 470 7708, veli-matti.syrjanen(at)gov.fi (tieliikenne)

erityisasiantuntija Katja Peltola, p. 050 530 2175, katja.peltola(at)gov.fi (merenkulku)

yksikön johtaja Pyry Takala, p. 050 911 7627, pyry.takala(at)gov.fi


Tiedote 10.11.2022: Hallitus esittää muutoksia muutamiin liikenteenalan lakeihin
Tiedote 7.9.2022: Muutokset maanteiden lupaliikenteen riskiluokitteluun, ilman kuljettajaa vuokrattujen tavaraliikenteen ajoneuvojen käyttöön ja merenkulkuun liittyviin säännöksiin lausunnoille
Tiedote 18.5.2022: Arviomuistio ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käytöstä kaupallisessa tavaraliikenteessä lausuntokierrokselle
Valtioneuvoston hankeikkuna: Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun muutosdirektiivin (EU) 2022/738 täytäntöönpano)
Valtioneuvoston hankeikkuna: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

 
Sivun alkuun