Hyppää sisältöön

Parlamentaarinen TKI-seurantaryhmä käsitteli T&K-rahoituksen monivuotisen suunnitelman valmistelutilannetta

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 10.4.2024 11.50
Tiedote

Valtioneuvoston asettama parlamentaarinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) seurantaryhmä piti ensimmäisen kokouksensa 9. huhtikuuta. Seurantaryhmä keskusteli käynnistyvästä työstään sekä monivuotisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suunnitelman valmistelusta. Seurantaryhmä painotti T&K-rahoituksen pitkäjänteisyyden ja ennakoitavuuden merkitystä sekä sitä, että rahoituksen vaikuttavuuden seurantaa on tärkeä vahvistaa.

Seurantaryhmän tehtävänä on seurata kansallisen TKI-tavoitteen saavuttamista sekä seurata ja tukea monivuotisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suunnitelman toimeenpanoa. Seurantaryhmässä on jäsenet kaikista eduskuntaryhmistä, ja sen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Mari-Leena Talvitie. Seurantaryhmän pysyvät asiantuntijat ovat valtioneuvoston kansliasta, valtiovarainministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä.

”Tutkimus- ja kehittämisinvestoinneilla Suomi haluaa vauhdittaa kestävää talouskasvua, vahvistaa kilpailukykyä ja nostaa tuottavuutta. Suomi menestyy jatkossakin vain osaamisella ja innovaatioilla. Viime kädessä päämääränä on lisätä ihmisten hyvinvointia ja myös yhteiskunnan uudistumista”, totesi seurantaryhmän puheenjohtaja Talvitie.

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on sitoutunut viime vaalikaudella parlamentaarisesti sovittuun tavoitteeseen tutkimus- ja kehittämismenojen nostamisesta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. TKI-tavoitteen saavuttamisen seurannassa on sitouduttu parlamentaariseen yhteistyöhön ja jatkuvuuden turvaamiseen. Valtioneuvosto asetti parlamentaarisen TKI-seurantaryhmän 29. helmikuuta.

T&K-panostusten kasvattamisella pyritään parantamaan tuottavuutta ja kilpailukykyä ja siten tuetaan pitkän aikavälin talouskasvua ja vahvistetaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa. Valtion T&K-rahoitusta lisätään vuosittain noin 280 miljoonalla eurolla verrattuna vuoden 2023 lähtötasoon. Rahoituksen suuntaamista tarkastelevaa monivuotista suunnitelmaa valmistellaan parhaillaan.

Seurantaryhmän toimikausi päättyy 31. maaliskuuta 2027. Tutkimus- ja innovaationeuvoston sihteeristö toimii seurantaryhmän sihteeristönä.

Lisätietoja: parlamentaarisen TKI-seurantaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mari-Leena Talvitie, p. 09 432 3175 sekä tutkimus- ja innovaationeuvoston pääsihteeri Johanna Moisio, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 625.